fbpx
Frågor & Svar

Vanliga frågor och svar om våra torkskåp

Undermeny

Displayen visar larm, t.ex. Error 4?

Nollställ larmet genom att hålla inne Start/stopp knappen i 5sec, Kvarstår larmet, tillkalla service.

Hur ofta behövs filtret rengöras?

Ta för vana efter varje torkprocess.

Torkskåpet fungerar ej?

– Kontrollera att:
– nätsladden är ansluten till vägguttag
– ingen säkring löst ut
– startknappen är aktiverad
– dörren är stängd
– tanken är tömd

Displayen visar Töm vattentank?

– Töm vattentanken
– Kontrollera att locket är monterat så att flottörarmen sticker upp ur öppningen.
– Kontrollera att vattentanken är vänd inåt i lådan samt står rätt.
– Fungerar inget av ovanstående kontakta servic

Tätninglisten sluter ej tätt/dörren glipar

– Kontrollera att skåpet står i våg. Kontrollera med vattenpass, justera ställfötterna vid behov.
– Kontrollera rensfiltret och dess hållare är korrekt monterade. Hållaren skall tryckas ner mot underliggande värmepumpsenhet för att täta ordentligt.
– Kontrollera att inget skräp, grus eller dylikt hamnat under hållaren filtret, då sluter det ej tätt.

Tvätten blir ej torr?

– Kontrollera att rätt program valts (Extra torrt, Tjovckare plagg, Normal torrt, Normala plagg).
– Är tvätten fördelat jämnt på hängarna
– Justera parametrar 2072 och 2071 enligt kapitel parameterjustering i bruksanvisningen.