fbpx
Tillbaka
Fler nyheter

Nimos effektiviserar produktionen – ny laserskärarmaskin och hanterare installerad

Nimo miljoninvesterar i produktionen. Under hösten har företaget installerat en specialbeställd laserskärarmaskin, hanteringsmaskin samt helt ny programvara vilket innebär både ökad effektivitet samtidigt som fabriken har kunnat lägga tekniska grunden för framtiden. – Det här är en viktig del i vår ambition om att bygga en mer effektiv och automatiserad fabrik, säger Jonas Zachrisson produktionschef […]

Läs vidare

Vd Karin Kruses första år: Vi står rustade för 2021

Planen var satt. Då kom pandemin. Under sitt inledande år som vd för världens största torkskåpstillverkare har Karins Kruse fått navigera i oförutsägbara globala tider och samtidigt tvingats anpassa sig efter en lugnare lokal mentalitet. Nu ser Nimos vd fram emot ett 2021 med expansioner, digitaliseringar och en fortsatt arbete för en hållbar textilhantering.

Allt var klart. Planen för 2020 var konstruerad, planerad och på några platser reviderad. Styrelsens vd-instruktioner var uppfyllda. Det var nu den nytillträdde, och precis från Stockholm hemflyttade, vd:n för världens största torkskåpstillverkare skulle börja implementera vision.

Sedan kom mars.

Med ett besked om en global pandemi tvingades Karin Kruse tänka nytt, göra om och agera efter omständigheter utom kontroll. Allt i en anställning som var en knapp Q1 gammal.

– Det var klart att det var speciellt. Vi hade precis satt målsättningar och tillvägagångssätt och kände att vi var på rätt väg. Och så fick vi bara riva upp allt, säger hon.

I stället för att genomföra den planerade sexpunkstlistan fick ledningen rikta in sig på att navigera i en marknad av ovisshet.

– Det är klart att det fanns en oro. Både ur en hälsoaspekt och även företagsmässigt. Hur skulle det här viruset påverka? Skulle leveranser anlända i tid? Skulle hela marknader tvingas stänga? Men, lyckligtvis, har vi klarat oss. Trots ökad kapacitet har i dag vi beställningar för maxproduktion. Vi har behållit alla anställda och sett till omständigheterna har det, trots allt, varit ett framgångsrikt år.

Med cirka nio månader passerade sedan WHO deklarerade pandemi kan Karin Kruse ändå se tillbaka på ett år som kantats av framgångsrika satsningar, utmaningar och ett 2020 som innebar fortsatt tillväxt.

Efter att ha inlett året med att tacka av den avgående vd:n Timo Taiminen kunde Karin Kruse fokusera på att sjösätta redan upparbetade projekt.

I slutet av februari kunde till exempel ett tre år långt arbete avslutas när en helt ny produktionslina kunde invigas vilket ökade produktionskapaciteten med 35 procent. Samtidigt fortsatte efterfrågan på Nimos produkter att öka.

Med en bakgrund inom produktions- och konceptutveckling hade Nimos nya vd visioner om att lyfta företagens egna produkter ytterligare och samtidigt förmedla torkskåpets mervärde.

­– Där Timo är fantastisk på det tekniska har jag varit mer fokuserad på marknadsbiten och försökt kommunicera torkskåpet ur ett hållbart perspektiv.

Under året har hon därför valt att introducera en digital strategi för att kunna möta framtida behov samt sätt att arbeta. I samband med ökad närvaro i sociala medier och traditionell annonsering har företaget fortsatt kunna stärka sin position samt etablera sig på nya marknader som till exempel Kina. Det juridiska skyddet för varumärket är up-to-date och samtidigt har Karin metodisk arbetat för att vidare både etablera Nimos egna varumärke och även budskapet om torkskåpets energieffektivitet och skonsamt alternativ för textiltorkning. Dessutom har hon, tillsammans med Hova IF, hunnit inviga Hovas nyaste landmärke i form av Nimohallen – Sveriges senaste padelhall.

– Tiden har rusat i väg och det har varit projekt efter projekt. Jag tror verkligen på Nimo och den kunskapen som finns här är fantastiskt. Det har varit otroligt kul att få arbeta med alla de här experterna som vi har i det här företaget. Både i produktion och på tjänstesidan.

Efter 35 år i Stockholm har hemkomsten till Skaraborg varit både emotionell men även en omställning till en rytm med tillhörande mentalitet.

– Det finns en annan ödmjukhet och inkludering här än i de större städerna. För mig har det varit nyttigt. Samtidigt har jag kunnat bidra med ett högre tempo där till exempel varje möte ska vara en poäng. Skaraborg är ju någonstans hemma och därför är det fantastiskt att Nimo fortfarande kan hålla igång här i Hova.

Med 2021 i pipen ser Karin Kruse framåt mot ett år av fortsatt framgång. Bland annat väntar en fortsatt och ökad närvaro på flera asiatiska marknader, implementering av digitala strategier samt arbetet med torkskåpet som hållbart alternativ.

– Jag har sagt många gånger att jag tror på torkskåpet. Och med fokus på hållbarhet och textilvård är Nimo någonstans framtiden.

 

Karin Kruse om:

2020:

”Ett speciellt år så klart. Det har varit ett år av insikter men samtidigt ett år där Nimo som företag och torkskåpet som produkt klarat sig.”

Nimohallen.

”Det har blivit ett jättelyft för Hova och för oss har padel blivit något för oss på Nimo att samlas kring.”

2021:

”Det är med ödmjukhet och försiktighet vi tar oss an 2021. Vi står väl rustade och jag lär mig fortfarande massor av alla här.

 

Läs mer om Nimo.