Historik

Made in Sweden

Torra kläder sedan 1944

Undermeny

Företaget Nimo, eller Nimo-Verken AB, etablerades år 1944 av svetsaren Olof Nilsson. Den från början blygsamma verksamheten startade i ett garage i Jönköping med tillverkning av rostfria produkter såsom tvättrännor, tvättlådor, storköksinredningar och senare även tvättmaskiner under eget varumärke. I slutet av 1950-talet flyttade verksamheten till de nuvarande lokalerna i Hova. 

I dag är Nimo ett framgångsrikt och lönsamt företag med tillverkning av torkskåp, tvättbänkar, tvättlådor, kallmanglar och avfuktare. Flertalet av Nimos produkter säljs under andra varumärken, exempelvis Cylinda, Elektrolux, Asko, Bosch, Siemens och Miele.

Nu går vi tillbaka till när det började, följ med tillbaka till 1944…

historik2

40-talet

Nimo grundades den 2 maj 1944 i Jönköping och fick sitt namn efter initiativtagarna till det nya företaget som var Olof Nilsson och Moberg.
Från början handlade det mest om rostfritt – tvättrännor, urinaler och inredningar till storkök och restauranger, därefter kom de rostfria tvättlådorna som Nimo var först med att tillverka, i slutet av 1945 producerades omkring 3000 tvättlådor i månaden!
Sedan kom diskbänkar och bassänger, även dessa i rostfritt. Nimo blev även föregångare på området badkar. Redan det första verksamhetsåret hörde Byggtjänst i Jönköping av sig till Olof Nilsson. Företaget hade tröttnat på gjutjärnsbadkaren och bad Nimo tillverka ett badkar i tunnplåt.
– Det fanns ett emaljverk som granne så tog vi oss an saken, berättar Olof Nilsson. Vi hann göra runt 10000 badkar innan Gustavsberg själva började pressa badkaren.
I slutet av 1946 började Olof Nilsson fundera i nya banor. Motorgräsklippare och tvättmaskiner låg väl i tiden och han ville satsa på ett breddat produktutbud.
– Drygt tio år senare, 1958, hade vi tillverkat 40 000 tvättmaskiner under namnen Nimo, Gunda och Trofé. Som mest gjorde vi 900 tvättmaskiner i månaden.

50-talet

1952 beslöt vi oss för att flytta ”ut på landet” och köpte en tom fabrik i Bodafors som vi byggde ut.
Vi blev en av de stora tvättmaskinstillverkarna i Sverige, både ICA och KF tog upp produkterna till försäljning.
Efter flytten till Bodafors startade även tillverkningen av gräsklippare och företagets utveckling stabiliserades efter hand. Olof Nilsson köpte in rättigheter till ett torkskåp, började experimentera och lade därmed grunden för Nimos roll idag – Sveriges främsta tillverkare av torkskåp.
1959 hade vi växt ur fabriken i Bodafors och ville bygga ut. Kommunen krånglade och sade nej men i Hova var kommungubbarna idel välvilja och vi byggde en ny fabrik som var färdig lagom till årsskiftet 1959-1960.

60-talet

Nära anslutet till flytten till Hova såldes företaget till godsägarefamiljen Bergengren i Malmö. Vid övertagandet var de rostfria tvättlådorna, blötläggningsvagnarna, gräsklipparna och tvättmaskinerna de stora produkterna. Godsägare Bergengren ville renodla produktionen redan tidigt 1961. Företaget avvecklade tillverkningen av gräsklippare och tvättmaskiner för att koncentrera sig på utveckling och tillverkning av de rostfria produkterna.
Redan när jag kom fanns ett embryo till ett torkskåp i företaget och det låg i utvecklingsfasen. Då, i början av 60-talet var det 60-70 personer anställda på Nimo och omsättningen runt 3 miljoner kronor.
Tillverkningen av torkskåp och tvättbänkar startade 1961- 62. På båda områdena var vi pionjärer och vi hade träffat rätt med de nya produkterna.
Vi var uppe i en produktion av 20 000 tvättbänkar per år när efterfrågan var som störst några år senare. Under 1963 började Nimo utveckla en rostfri skänkvagn för lyft och tipp. Dessutom satsade man på staplingsbara saltningskärl. Nimo var vid den här tiden ledande i Europa på behållare avsedda för livsmedelsindustrin.

historik3

70-talet

När torkskåpen blev en framgång var steget inte långt till att börja tillverka spisfläktar och villaventilation i början av 70-talet. Vår största konkurrent var Futurumverken, både på torkskåp och på spisfläktar under flera år. Vi diskuterade saken och kom överens om att de skulle släppa torkskåpen till oss och vi skulle släppa över tillverkningen av spisfläktar till dem. I samband med detta lade Nimo också ner tillverkningen av villaventilation.
På 70-talet blev urinaler, tvättrännor och små tvättlådor framgångsrika produkter, Man började t ex att pressa produkterna i stället för att svetsa dem.
Det var också då som det på allvar började lossna med torkskåpen. I början på 80-talet var vi ledande tillverkare, både under eget namn och som leverantör till andra märken.
Volymökningen under 70-talet ledde till att omsättningen steg kraftigt, till ungefär 30 miljoner kronor i slutet av 70-talet.

80-talet

I början av 80-talet omstrukturerades företaget med hjälp av en konsult. Efter insatserna på torkskåpssidan satsade vi vidare på den rostfria sidan. Vi medverkade i marknadsstruktureringar som resulterade i en kraftig expansion, framför allt på exportsidan, och vi kunde öka våra marknadsandelar.
I mitten av 1982 blev Göran Bergholtz, Jan-Olov Berglund och Ulf Nilsson nya ägare till Nimo och Jan-Olov Berglund tillträdde som vd.
1984 förvärvades Nimo av Eneqvist-bolagen. Under 1984 utvecklade Nimo fram ett cateringsortiment som var anpassat till gastronormstandard. Sortimentet blev en framgång hos Electrolux Storkök vilket ledde fram till ett utökat samarbete.
1988 investerade Nimo stora pengar i ett nytt pulvermåleri. Detta innebar en stor miljöförbättring både för företaget och för miljön i Hova. Utsläppen av lösningsmedel minskade från 50 ton per år till nära noll.
Under andra hälften av 80-talet skedde en kraftig volymtillväxt och omsättningen ökade för att i slutet av 80-talet passera 100 miljoner kronor. Vid årsskiftet 89-90 köpte Nimo K-G Lyften AB i Skåne.

historik4

90-talet

Nittiotalet började med finans- och bankkris. Kriserna fortsatte att avlösa varandra åren 1990 till 1993. BNP föll tre år i rad, med totalt 6 procent. Vi fick chockräntor och riksbanken höjde styrräntan till 500 procent. Detta ledde till att många fastighetsbolag och finansbolag gick omkull.
För Nimo blev effekten att försäljningen av byggrelaterade produkter rasade.
En ny lag om vapenförvaring trädde i kraft vid halvårsskiftet 1992 och Kurt Johansson, en av medarbetarna på Nimo, föreslog att Nimo skulle börja tillverka säkerhetsskåp.
Efterfrågan blev enorm. Tidigare fanns inga säkerhetsskåp för vapen att få tag i och det första året sålde Nimo allt företaget kunde tillverka.
Verkställande direktören Jan-Olof Berglund avgick 1992 efter 10 år som ledare för Nimo.
Han efterträddes av Mats Nilsson. För att komplettera programmet av hanteringsutrustning för livsmedelsindustrin förvärvade företaget ENP- Industrisystem, ett företag som tillverkar materialhanteringsutrustning.
1998 tillträdde Timo Taiminen som ny VD.

2000-talet

Nimo introducerar det nya energisnåla torkskåpet ETS 600. Tvättbänksprogrammet får en ny design. Byggandet kommer åter igång i Sverige och volymerna av byggrelaterade produkter ökar.
År 2002 investerar Nimo i en helautomatisk stansline. Investeringen ger nya förutsättningar för ökad produktivitet. Ett samarbete med Whirlpool i USA påbörjas och efter något år exporterar Nimo torkskåp till USA.
År 2005 säljer Eneqvist Bolagen Nimo-Verken AB till ett konsortium bestående av Småföretagsinvest, Torbjörn Cardell, Per Torwaldson samt Timo Taiminen.
Exporten av torkskåp börjar ta fart och marknadschefen PG Johansson tar hem företagets största order för leverans av torkskåp till Korea.
2006 investeras i en helautomatisk bockningslinje, och 2007 levereras 80 torkskåp till Sydkorea. Samma år köpte Nimo företaget Stenastan för att ta över deras kallmanglar. Kallmangeltillverkningen flyttades från Hjo till Hova.
2008 lanserades det första eko-skåpet som då hette D8. Torkskåpet hade elektronisk styrning med sensorautomatik.
Nimo anlitade industridesigners Zenit som tog fram företagets nya sortiment så att hela produktlinjen blev samdesignad.

2010-talet

2010 Förvärvades Tenexa i Tingsryd, som tillverkar avfuktare och värmepumpsteknik. Detta la grunden för Nimo att kunna utveckla marknaden med miljövänliga produkter för att torka textilier.
Under två år utvecklade Nimo ett torkskåp som bygger på värmepumpsteknik, och våren 2013 lanserades Nimo HP. Lanseringen blev en stor succé och bara första året såldes över 1000 HP-torkskåp.
Genom åren har Sydkorea varit en stabil marknad och år 2014 passerades en magisk gräns då över 10000 torkskåp levererats dit.
År 2014 genomför Nimo sin första opinionsbildande marknadsaktivitet genom att lansera den utbildande Torkskolan under kampanjen ”Du har fel”. Behovet av att utbilda både allmänhet och professionella köpare om torkskåpets positiva egenskaper var stort.
Den grafiska profilen genomgår en förändring under 2015, en ny logotyp lanseras och all marknadskommunikation får ett lyft.

 

Logotyp_Nimo_RGB

Logotyp_Nimo_RGB_Pro