Så kan bostadsrättsföreningar spara el i tvättstugan

I vinter har elpriserna nått rekordnivåer. Många av landets fastighetsägare söker intensivt efter sätt att minska energiförbrukningen. Tvättstugan i ett flerbostadshus är ofta en stor energitjuv, men med rätt produkter och utrustning kan fastighetsägare spara in tusentals kronor och samtidigt bidra till en mer hållbar miljö.

Under de kalla vintermånaderna har allt fler fastighetsägare blivit oroliga över energiförbrukningen. Det menade Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC), som i en artikel från december 2022 delade sina bästa spartips för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 

– För att minska kostnaderna i vinter finns en del kortsiktiga åtgärder som kan hjälpa. Det viktigaste är dock att också titta på hur man på längre sikt kan effektivisera föreningens energiförbrukning, sa David Jost, Chef Projektledning och Energi på SBC till tidningen byggastockholm.se 

Ett av SBC:s råd var att göra energisnåla val för tvättmaskin, torkskåp och annan utrustning  i den allmänna tvättstugan. I tvättstugorna går maskinerna för fullt stora delar av dygnet, men det är ofta torkning av kläder som står för majoriteten av elförbrukningen. Genom att byta ut gamla, energislukande torklösningar till nya energieffektiva kan fastighetsägare göra stora besparingar. Exempelvis drar en konventionell torktumlare mellan 2-10 kWh/tvätt, jämfört med Nimos torkskåp EcoDryer som enbart förbrukar 1,3 kWh/tvätt.  

Alltså kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med god planering och investering i rätt produkter för torkning minska kostnaderna och minimera sin klimatpåverkan.  

Kalkyl för potentiell energibesparing i tvättstugan 

Ett konventionellt, äldre torkskåp förbrukar i genomsnitt 2,56 kWh/tvätt medan ett modernt värmepumpstorkskåp som Nimo Eco Dryer endast förbrukar 1,3 kWh/tvätt. 

Om elpriset är i snitt 2 kr/kWh kan fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen spara nära 1000 kr/vecka på att byta ut gamla torkskåp.  

Faktaruta, så här har vi räknat:  

En tvättstuga med tio äldre torkskåp som körs mellan 10 och 21 cykler, fem dagar i veckan. Det motsvarar cirka sju torkcykler per dag, med andra ord ungefär 350 torkningar per vecka.  

350 x 2,56 = 896 kWh/vecka 

896 x 2kr/kWh = 1 792 kr/vecka1792 x 50 veckor = 89 600 kr 

 
En tvättstuga med tio Eco Dryer värmepumptorkskåp 

350 x 1,3 = 455 kWh/vecka 

455 x 2kr/kWh = 910 kr/vecka 

910 x 50 veckor = 45 500 kr 

Besparing 44 100kr/år