Nimo uppmärksammar Mimboxen – innovation för mer hållbar tvätt

Cleantechföretaget Mimbly har lanserat en hållbar tvättprodukt på den svenska marknaden. Mimboxen som innovationen heter filtrerar mikroplaster, återanvänder tvättvatten och minskar energianvändningen. I kombination med Nimos torkskåp kan konsumenten få en klimatsmart lösning – från tvätt till torkning.
– Vi vill göra tvättprocessen mer hållbar. Produkten är utformad för att passa in i människors liv och göra det enklare för konsumenten att tvätta mer klimatsmart, säger Robin Griffiths, sälj- och affärsutvecklingschef på Mimbly.

Globalt sett ökar världens konsumtion av vatten och stora mängder färskvatten används, missköts och slösas bort. Tvätt står för cirka 25 procent av hushållens totala vattenförbrukning i Europa. Vid varje tvätt av kläder eller textilier gjorda av syntetiska material, frigörs miljontals mikroplastfibrer från tvättmaskinerna och hamnar i vattendrag och hav. I linje med Nimos hållbarhetstänk för torkning av textilier, vill Mimbly omvärdera människors sätt att använda vatten, vilket sparar naturresurser och minskar mikroplastföroreningar orsakade av kläder som tvättas.

– Vi är ett ungt bolag med 13 anställda som är fokuserade mot miljö- och hållbarhetsfrågor. Med vår miljövänliga innovation, Mimboxen, vill vi göra det enkelt för konsumenter att tvätta mer hållbart. Med Mimboxen kan användarna tvätta som vanligt samtidigt som återanvändningen av vattnet och filtreringen av mikroplaster sker helt automatiskt, säger Robin Griffiths.

Mimboxen placeras i tvättstugor och kopplas samman med tvättmaskiner. Där samlar produkten upp vattnet som har används vid tvätt och filtrerar bort mikroplaster. I processen mäter Mimboxen kvaliteten på vattnet för att avgöra ifall det kan återanvändas vid nästa tvätt. Samtidigt kan vattnet behålla värme från föregående tvätt, vilket gör att det inte behöver värmas upp i lika hög utsträckning som vatten hämtat från kranen.

– Skulle vattnet inte hålla den kvalitet som krävs går det ut i avloppet, men är det tillräckligt rent så återanvänds det vid nästa tvätt. Vi har ett antibakteriellt system som håller god kvalitet på vattnet. Genom att behålla en viss temperatur på vattnet minskar energianvändningen för uppvärmning och i förlängningen minskar koldioxidutsläppen.

På sikt vill Mimbly öka kännedomen och försäljningen av Mimboxen. Robin ser även positivt på att andra innovatörer, som arbetar för en mer hållbar textil- och klädhantering, fortsätter utveckla sina produkter för att bidra till minskat klimatavtryck.

– I nuläget är vårt fokus på vår produkt och nå ut på marknaden. Torkning av kläder är inte mitt område, men det är en viktig del av att förbättra hanteringen av textilier utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om Mimbly och Mimboxen här.