Stort intresse för torkskåpets praktiska fördelar när Nimo besökte norska Bomässan

Boligmesse (bomässan) i Oslo blev en succé för Nimo. Med över 11 000 besökare på plats strömmade mängder av entusiaster till Nimos monter för att lära sig mer om fördelarna med torkskåp.

– Det var väldigt positiv respons för våra energisnåla och användarvänliga torkskåp, säger Maria Falk-Jonsson, Nordic Key Account Manager på Nimo.

Nyligen ägde Boligmesse i Oslo rum. Här samlas tusentals personer som under tre dagar får tips, inspiration och bra erbjudanden till sina olika bygg- och renoveringsprojekt. Mestadels för hemmiljö och bostadsrättföreningar.

För Nimo var mässan ett ypperligt tillfälle att öka medvetenheten om torkskåp bland norska slutkonsumenter och introducera dess praktiska, hållbara och energieffektiva fördelar.

– Syftet var att utbilda och presentera de stora fördelarna med torkskåp, både bland konsumenter och andra aktörer på mässan. Många var väldigt positiva till våra produkter och flera personer kände till torkskåp sedan tidigare, trots att det inte är en jättevanlig produkt Norge.

På plats anordnades även en tävling om chansen att vinna ett valfritt torkskåp från Nimo.

– Tävlingen gick ut på att deltagarna skulle svara på frågor om torkskåpet. Majoriteten svarade dessutom rätt på alla frågor, vilket antydde att de lyssnat och tagit in informationen som vi förmedlade. Det var väldigt roligt att så många ville vara med och tävla, säger Maria Falk-Jonsson.

Förutom att socialisera sig och träffa potentiella kunder är mässor en viktig del i Nimos målsättning att utforska nya marknader och succesivt expandera verksamheten. Boligmesse har därmed varit betydelsefullt för att undersöka efterfrågan och intresset hos de norska konsumenterna menar Rickard Hallberg, Internationel key Account Manager på Nimo.

– Det finns en mängd användningsområden för torkskåpet. I de norska fjällstugorna, ”hytterna”, skulle torkskåp definitivt vara en effektiv och smart produkt. Även i skolor och förskolor där föräldrar måste köpa dubbla uppsättningar av utomhuskläder till sina barn eftersom plaggen inte hinner torka tillräckligt snabbt. Det är varken bra ur ett hållbarhetsperspektiv eller för plånboken, något jag tror många personer vi träffade vid mässan också insåg, säger Rickard Hallberg.