Torka hållbart - öka livslängden på dina textilier

Hållbar textilvård handlar både om hur vi förlänger livet på våra kläder och hur energibesparande klädvårdsprocessen är. För att uppmärksamma hållbar klädvård har Nimo varit i kontakt med Naturvårdsverket, som i sin rapport ”Information om hållbar konsumtion av textilier”, vill öka konsumenternas kunskap om textiliers miljö och hälsopåverkan.

Naturvårdsverket fick år 2018 ett regeringsuppdrag att ansvara för informationsinsatser i syfte att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier. Tillsammans med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket inleddes kampanjen Textilsmart för att uppmärksamma svenskar om textilkonsumtionens miljöpåverkan.

Yvonne Augustsson är sakkunnig inom textil på Naturvårdverket. Hon menar att den största miljö- och hälsopåverkan sker i produktionsledet, som står för närmare 80 procent av klimatpåverkan från svensk textilkonsumtion. Därefter följer användningsfasen, som innefattar klimatavtrycket från att vi köper nya kläder till hur vi tvättar och torkar våra plagg. 

”Att förlänga livslängden på redan producerade plagg är den enskilt viktigaste åtgärden för att uppnå en mer hållbar klädkonsumtion. Genom att fördubbla ett plaggs livslängd minskar klimatpåverkan med cirka 50 %”, säger Yvonne Augustsson i Naturvårdsverkets rapport.

För att förlänga livstiden på kläder kan varje konsument göra medvetna val som bidrar till en mer hållbar planet. Att återanvända kläder, välja second hand och leta upp miljömärkta plagg är några av de åtgärder som ökar hållbarheten för produktion av kläder. För tvätt och torkning av kläder är det viktigt att följa plaggens tvättanvisningar. När tvättråden följs minimeras risken att kläderna går sönder, och varje plagg får ökad livslängd och kan återanvändas i högre utsträckning.

Rapporten belyser att vädring av smutsiga kläder kan vara fördelaktigt för att undvika den energiförbrukning som sker vid tvätt och tork:

”Självklart ska man tvätta smutsiga eller illaluktande kläder, men många gånger räcker det med att vädra dem. När det gäller kläder av ull är det faktiskt ofta bättre att vädra än att tvätta eftersom ullen innehåller naturligt fett (lanolin) som är självrengörande och håller smutsen borta. Vädra gärna i fuktigt väder, så blir plagget som nytt.”

Förutom klädernas kvalitet innefattar hållbar klädvård att spara energi och minska utsläppen av mikroplaster. Många av de textiler som används idag är tillverkade av syntetfiber som är en form av plast. Syntetmaterial, till exempel polyester, polyamid, elastan och akryl släpper ifrån sig mikroplastpartiklar vid slitage, vilket sker vid tvätt och torkning där plaggen nöts mot varandra och mot trumman i tvätt- eller torktumlaren. Naturvårdverket menar däremot att undvika syntetmaterial inte är lösningen för miljöproblematiken kopplad till textil. I stället ska konsumenterna följa tvättanvisningar och välja miljövänliga vitvaror för att minska spridningen av mikroplaster. Och gärna använda en tvättpåse vid tvätt, som dels skyddar textilen mot slitage, dels samlar upp partiklar som släpper från textilen.

I samband med att kampanjen Textilsmart lanserades gjordes en konsumentundersökning. Under 2018 och med uppföljning 2020 undersöktes svenskarnas attityder gällande hållbar textilkonsumtion, som har förändrats över tid. Vid den uppföljande undersökningen 2020 visade resultatet att cirka 400 000 fler svenska känner till att textilkonsumtionens största miljö- och hälsopåverkan sker i produktionsledet. Fler konsumenter vill agera mer hållbart och fler uppger att de gör hållbara val. Med andra ord finns i dag en större medvetenhet om problematiken inom textilindustrin. Detta är en positiv utveckling för att på sikt skapa en hållbar utveckling i hela värdekedjan, från produktion till återanvändning och återvinning av textilier. Medvetna val för torkning av kläder, för att bibehålla styrka och livslängd i textilier, är därför ett steg i rätt riktning för en mer hållbar framtid.