Nimo utvärderar ny metod för att upptäcka tidiga tecken på korrosion

Torkskåp och andra produkter i tvättstugan utsätts dagligen för fukt och kraven på rostskydd är höga. På Assar Lab, en del av Science Park Skövde, finns en CT-skanner. Den kan bland annat kan upptäcka ytterst små förändringar i material, även under ytan. Nu pågår ett innovationsprojekt för att utvärdera hur CT-skanning kan användas som en del av Nimos produktutveckling.

– Om det finns möjligheter att upptäcka rost innan den blir synlig eller att se defekter i materialet som kan bli en grogrund för rost är det en självklarhet att utvärdera det, säger Christian Bergman, produktutvecklare på Nimo.

Under Christian Bergmans besök på Assar Lab testade en CT-skanner olika färgtyper som kan komma att användas i nästa generation Nimo-produkter. Syftet är att hitta rätt sorts färg till ytbehandlingsprocessen, men det handlar också om att designa produkterna på ett sätt som gör det svårt för fukt att få fäste.

– Vi tittade bland annat på detaljer vid hörn där plåten viks för att upptäcka riskområden för rost. På de detaljerade bilderna från skannern syns tydligt även mycket små defekter, som porer och mikroskopiska hål vid svetsfogar. Här finns potential för produktutveckling.

Med CT-skanning görs ingen åverkan på materialet. CT-skannerns röntgenstrålar tränger igenom materialet utan att något förstörs, datortomografi och 3D-bilder gör det möjligt att se in i materialet, på så vis kan små hålrum, sprickor eller andra defekter upptäckas innan de syns på ytan.

Än så länge är projektet på experimentstadiet och diskussioner pågår såväl internt som mellan Nimo och Assar Lab om hur testmetoden kan implementeras i produktutvecklingsprocessen.

– Det var första gången Assar Lab använde CT-skannern för detta syfte och det var ingen som visste vad man skulle kunna förvänta sig för resultat. Nu har vi sett att metoden är användbar och det blir spännande att se på framtida möjligheter att göra Nimos produkter ännu bättre på att stå emot rost.

Att kunna använda CT-skannern för att utvärdera hur ytbehandling och plåtarbete påverkar rostskyddsegenskaper är intressant även för Assar Lab.

– De modeller som skannern synliggör skapar ökad insikt i hur olika material, ytbehandlingsmetoder och design reagerar på fukt och var fallgroparna kan finns, säger Tobias Andersson, Högskolan i Skövde som hjälpte Nimo med CT-skanningen.

Ovan syns 3D-modellen av en plåt med en svetsfog som sen har målats. Det gröna planet skapar ett tvärsnitt av plåten, vilket ses till vänster. Där syns en tydlig svart por som uppstått, som ett hål i en tand. Tränger fukt in där kan rost uppstå. Rätt typ av svets och ytbehandling kan minska de riskerna - jämför med exempel 2 nedan.