Ytterligare en komponent i NIMOS produkter tillverkas nu i Sverige: “Ett steg i vår hållbarhetsutveckling”

Nimo strävar ständigt efter att i så hög utsträckning som möjligt samarbeta med svenska leverantörer. Nu förlägger Nimos leverantör BEWI sin tillverkning av en viktig komponent i värmepumpstorkskåp i Skara. Det innebär stora hållbarhetsfördelar och blir ytterligare ett steg i Nimos övergripande hållbarhetsarbete

– Förutom minskade transporter och därmed minskade koldioxidutsläpp finns flera fördelar med en närhet till leverantören. Målet är att så många komponenter som möjligt ska vara tillverkade lokalt i Sverige och producerade med så låga utsläpp som möjligt, säger Ulrika Johansson, inköpschef på Nimo.

Under hösten 2022 meddelade Nimos leverantör Bewi att de skulle flytta tillverkningen av EPP-lådor till Skara (EPP står för Expanderbar Polypropylen). Beslutet innebär att all tillverkning av EPP-lådor till den svenska marknaden nu flyttas från Finland till Sverige. Årligen beställer och monterar Nimo drygt 5500 EPP-lådor som används både för Nimo Eco Dryer 2.0 och vid montering av värmepumpar som senare distribueras till Electrolux.

– Nimos kvalitetsavdelning har ständigt örat mot rälsen och fångar tidigt upp kommande krav, så att vi kan ligga i framkant vad gäller både inköp av komponenter och nya sätt att hållbarhetsanpassa vår tillverkning här i Hova.

I och med flytten kommer mer återvunnet material användas vid tillverkningen av EPP-lådor. Johan Hjalmarsson är Account Manager på Bewi och menar att den nya produktionsprocessen gynnar verksamhetens kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

– EPP är ett material som är 100 procent återvinningsbart, och vi använder nu en råvara som består av 25 procent återvunnet material när EPP-materialet tillverkas. Den återvunna delen kommer från "End of life"-produkter inom Europa, såsom returemballage. Det innebär att vi kan minska CO2-utsläppen med 12 procent jämfört med standard EPP, säger Johan Hjalmarsson.

När produktionen sker närmare ser han stora transportfördelar som kommer bli fördelaktiga för Nimo.

– Den geografiska närheten till Nimo gör att vi kan minimera transporter och därmed optimera produktionen. Det innebär minskade koldioxidutsläpp, minskade transportkostnader och skapar förutsättningar för en mer hållbar verksamhet. Nimo kommer därmed kunna dra full nytta av de miljömässiga och logistiska fördelar som följer med att materialtillverkningen sker närmare fabriken i Hova.

Närproducerade komponenter är en viktig faktor i Nimos  hållbarhetsarbete. Marknaden ställer dessutom högre krav på hållbarhet inom såväl materialinnehåll, återvinning och produktionslogistik, där Nimo har en viktig uppgift i att hitta alternativ som motsvarar kundernas och marknadens efterfrågan.

– Vi ställer mycket höga krav på våra leverantörer när det gäller att förse Nimo med all nödvändig information om material, så att vi kan informera våra kunder om att våra produkter lever upp till deras förväntningar, riktlinjer och krav, säger Ulrika Johansson.Ulrika Johansson, Inköpschef på NIMO

Distributionen av EPP-lådor från BEWI Skara påbörjades i 1 april. Senast i slutet av det andra kvartalet i år kommer alla Nimos beställningar av EPP-lådor levereras från Sverige.