Använd kläderna längre och bidra till en hållbar hantering av textilier

I Europa slängs varje år i genomsnitt elva kilo textilier per person. Genom skonsam textilvård kan vi förlänga livslängden på kläderna och därmed minska vårt avfall. Dessutom kommer EU skärpa reglerna för återvinning av textilier, vilket innebär nya hållbarhetskrav i hur vi återvinner våra textilier.

Den 1 januari 2025 träder EU:s nya avfallsdirektiv i kraft. Direktivet kommer innebära skyldighet för EU:s medlemsländer att källsortera textilavfall. Alla medlemsstater ska samla in textil separat från vanligt avfall vilket innebär att stora volymer kommer behöva hanteras. ”Textil som köps i Sverige används och förbrukas i snabb takt. Att slänga textil är resursslöseri då textil i soporna förbränns och materialet går förlorat”, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.

Hög kapacitet att återvinna mer textil i Europa

I Sverige finns inget nationellt system för insamling och separering av textilier från annat avfall, vilket gör att hushållens slängda kläder går till restavfall och förbränning snarare än återvinning. Endast en procent av alla textilier som produceras i världen är gjorda av återvunnet material, men kapaciteten är betydligt större, menar IVL Svenska Miljöinstitutet som granskat ett 30-tal aktörer inom sortering och återvinning av textilier i Europa.

”Det är mycket positivt, resultatet visar att det finns många aktörer i Europa och att de har stor potential att öka sin kapacitet”, säger Maja Dahlbom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Rapporten som är en del av forskningsprojektet ”Framtidens hållbara kläder” visar att Europa har kapacitet att återvinna drygt 1,3 miljoner ton textil fram till att EU-beslutet träder i kraft 2025. I nuläget produceras drygt sex miljoner ton ny textil varje år där cirka en tredjedel av den totala produktionen går till återvinning. Från textilavfallet uppskattas att ungefär 16 000–25 000 ton återanvänds, vilket innebär att endast en procent av Europas gemensamma textilavfall blir till nya kläder.

Som konsumenter kan vi göra skillnad

Problemet med textilåtervinning är att kläder ofta består av olika fibertyper, vilket gör det svårt att separera olika material från varandra. I stället för att återanvända textilier behöver vi därmed producera nytt. Det gör att ungefär 80 procent av våra textiliers totala klimatpåverkan uppstår i produktionsfasen.

“Den viktigaste åtgärden för att minska miljöpåverkan från textilkonsumtionen är att förlänga livslängden på de textilprodukter som redan är tillverkade. Genom att fördubbla livslängden på ett plagg minskas klimatpåverkan och vattenanvändningen med nästan 50 procent”, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.

För tvätt och torkning av kläder är det därför viktigt att följa plaggens tvättanvisningar. På så vis bevaras klädernas kvalitet och användningstiden förlängs. Att välja rätt typ av produkter gör också stor skillnad. Tvätt- och torklösningar som skonsamt bevarar klädernas kvalitet och har en låg energiförbrukning bidrar till att varje enskild individ kan minska sitt klimatavtryck.

Oavsett vilka följder det nya EU-direktivet får för Europas samlade återvinning, hur kläd-producenter på sikt kan minska resurserna vid tillverkningen av nya textilier, eller hur den enskilda konsumenten tar hand om sina klädesplagg så har varje individ möjlighet att bidra till en hållbar utveckling i hela värdekedjan.

Nimo vill gärna uppmuntra kunder och konsumenter att göra fler medvetna val. Därför erbjuder vi marknadens skonsammaste och mest energieffektiva torklösning, torkskåpet. I ett torkskåp är det bara luft som cirkulerar och luft sliter inte på kläderna. Lär dig mer om hur torkskåpet bidrar till en mer hållbar klädvård här.

Läs mer om Nimos produkter här.