Så torkar du dina textilier i allergitider

Pollen och avgaser ute, damm och luftfuktighet inne. Att torka kläder allergifritt kan vara utmanande men det finns en enkel lösning!
Torkskåpet - det mest allergivänliga och hållbara alternativet, både ute och inne.

Stänger ute pollen och avgaser

Idag har uppåt 30 procent av den svenska befolkningen någon form av intolerans av pollen vilket gör det till en av de mest vanliga allergierna i landet. Under perioden maj-augusti går vi dessutom in i den mest intensiva allergiperioden vilket resulterar i att utomhusmiljöer innebär ständiga utmaningar för många personer med allergiproblem.
När kläder, sängkläder, mattor och andra textilier hängs på tork utomhus riskerar vi inte bara att fånga upp några av de hundratusentals pollenkornen utan även påverka hela inomhusmiljön.

Skyddar från damm och bibehåller luftkvaliteten inomhus

Även om många väljer att undvika pollenutsläpp genom torkning inomhus finns det fortfarande risker att tänka på för allergiker. Hud, dammpartiklar och håravfall från husdjur i kombination med bristfällig ventilation är bara några faktorer som bidrar till att vår inomhusmiljö flera gånger faktiskt är sämre än utomhus. 
Genom att torka kläder och andra textilier inomhus riskerar bland annat luftkvaliteten att försämras eftersom varje omgång med nytvättade textilier kan innehålla uppåt flera liter vatten, detta kan leda till ökad luftfuktighet vilket i sin tur kan resultera i mögel, bakterietillväxt och kvalster som är grogrunden för ytterligare allergiska reaktioner.

Tack vare torkskåpet kan du slippa alla dessa problem, hänger du in din tvätt i torksåpet så säkerställer du att avgaser och pollen men även andra luftföroreningar stängs ute.

Vill du veta mer om våra torkskåp?

Se våra torkskåp här.