Skapandet av framtidens textilvårdslösningar - NIMOs innovativa idéer och koncept

När det kommer till att skapa innovativa produkter är förståelse för kundernas behov och marknadens trender avgörande. På NIMO är detta en grundläggande princip som genomsyrar hela företaget. Patrik Storm, affärschef på NIMO, delar med sig av insikter om hur idéerna till deras produkter tar form.

- Vår produktchef har täta dialoger med våra kunder, för att hela tiden förstå hur våra lösningar möter kundens behov och på vilket sätt vi kan stödja den helhetslösning som våra kunder marknadsför. Vi involverar kunderna i processen på olika sätt. Vi kan till exempel ingå i ett samarbete, då genomför vi marknadsanalyser. Där handlar det om att ta fram en kravbeskrivning av produkten som ska tas fram och se vilka argument och underlag som finns för att det här ska bli en kommersiellt gångbar produkt som dessutom möter de krav och önskemål som vår kunder har. Det handlar också om att förstå vad som händer i omvärlden vilket vi gör genom att delta på mässor, teknikforum och olika kundevent. På så sätt får vi in idéer för hur vi ska utveckla nya produkter som möter framtidens krav, förklarar Patrik.

Nyckeln till framgångsrika produktidéer

En annan viktig del av processen är att vara lyhörd för marknadstrender och bevaka förändringar gällande myndighetskrav.

- Har är det viktigt att vi tar in, bearbetar och analyserar den inputen vi får och översätter den till direkta produktfeatures som kan komma om 4–5 år. Genom att vara proaktiva och förutse behoven i framtiden kan vi säkerställa att våra produkter förblir relevanta och konkurrenskraftiga på marknaden. Det är bra att ha många olika inputs, till exempel jobba med forskare eller experter för att få fram en produkt som marknaden efterfrågar. Vi arbetar tätt med våra certifieringsorgan, för att testa produkterna enligt de standarder som gäller på den specifika marknaden som produkten ska säljas på.

Innovation handlar inte bara om att lyssna på kundernas behov och hålla koll på marknadens trender. Det handlar lika mycket om att förbättra befintliga produkters design, prestanda och kvalitet för att säkerställa att vi förblir ledande inom vårt segment. Patrik tar även upp vikten av att hitta nya segment och säljkanaler för att möjliggöra tillväxt, både inom Sverige och globalt. En av NIMOs stora styrkor är deras 80-åriga historia av att utveckla och tillverka produkter med hög prestanda och kvalitet.

Ökad fokus på design

En av de senaste innovationerna är en helt ny produkt som lanseras i maj, vilket är ett utmärkt exempel på NIMOs fokus på idé och koncept. Med en dedikerad attityd till att driva innovation och ett starkt fokus på att omvandla idéer till konkreta koncept fortsätter NIMO sin resa med att leverera produkter som möter och överträffar kundernas förväntningar.

- Med den nya produkten har vi verkligen tagit stora steg designmässigt. Det handlar om ett helt nytt uttryck både på utsidan och på insidan, förbättrad användarvänlighet, modernare uttryck och en helt ny funktionalitet. Vår ambition är att överträffa kundens förväntningar och samtidigt göra riktig samhällsnytta genom att erbjuda en funktionalitet som gör textilvård mer hållbar. Det tycker jag att vi på många sätt har fått till i den här produkten. De professionella produkter som vi erbjuder är ledande på marknaden både gällande prestanda och funktionalitet. Vi på NIMO är väldigt stolta över att våra produkter har en viktig plats i våra kunders totallösning och att vi därigenom skapar ett värde både för våra kunder och för användaren.   

I slutändan är det visionen och vår gemensamma kraft att genomföra aktiviteter som kommer att säkerställa att NIMO befäster och vidare förstärker sin marknadsledande position både i gällande och framtida segment.

- En stor fördel för oss är att vi har alla funktioner internt. En egen modern anläggning för tillverkning ger oss en unik styrka och flexibilitet, vilket gör att vi kan hålla kostnaderna nere och samtidigt påverka dem i hög grad. Det är en viktig faktor som gör oss konkurrenskraftiga.

Mer klimatsmarta produkter

Tillsammans med ett tydligt engagemang för hållbarhet och höga ambitioner positionerar sig NIMO som en drivande kraft på både den svenska marknaden och internationellt.

- Att använda våra torkskåp är ett skonsamt sätt att torka textilier på, vilket gör att livslängden på textilierna blir längre. Det gör att potentialen för våra produkter är enorm, och det är något som jag är stolt över att vara en del av, säger Patrik.

Med en tydlig aktivitetsplan och en stadig övertygelse om att göra de nödvändiga investeringarna för att driva verksamheten framåt, fortsätter NIMO att forma framtiden för torkskåpsindustrin och leverera produkter som möter både kundernas behov och globala hållbarhetsmål.

Vill du veta mer om NIMOs produkter? 

Utforska våra torkskåp eller kontakta oss.