Patrik - Nimos nya produktchef

Världens största torkskåpstillverkare växer, både i antal internationella kunder och med ny kompetens. Nu kan Nimo välkomna Skövdebon Patrik Storm som ny Global Product and After Market Manager.

Vad innebär Global Product and After Market Manager?
— Som produktchef ansvarar man för produktens hela livscykel, från vagga till graven. Tillsammans med övriga funktioner förvaltar och vidareutvecklar vi existerande produkter. När det handlar om nya produkter så är första steget alltid att förstå marknadskraven och utifrån det hitta nya affärsmöjligheter som går hand i hand med Nimos övergripande strategi och affärsplan. Därefter startas ett projekt som drivs och realiseras som en ny lönsam produkt eller tjänst.

Som After Market Manager ska jag tillsammans med teamet ta serviceorganisationen till nästa nivå. Våra kunder ska känna sig trygga i att sälja våra produkter och om problem uppstår ska kunder och samarbetspartners få den support som krävs för att på ett smidigt sätt lösa problemet för kund och användare. På det sättet stärker vi Nimo som varumärke vilket gör oss till en attraktiv samarbetspartner.

Hur kommer det sig att du sökte dig till Nimo?
— Jag fick ett tips om tjänsten och efter att jag hade gjort en enklare research så blev det ganska tydligt att företaget har en offensiv affärsplan och spännande visioner. Hållbarhetsfokuset genomlyser hela företaget och Nimos produkter har en säker plats i framtidens klädvårdscykel. Nimo ser stora potential till tillväxt och etablering på nya marknader. Det är en resa som jag vill vara med och bidra på.

Vad har du för bakgrund?
— Under mina senaste 9 år har jag arbetat på Kinnarps AB. Där har jag arbetat i rollen som projektledare och drivit flera produktutvecklingsprojekt. Jag har i tillägg arbetat som internationell produktchef där jag har varit kommersiellt ansvarig för produktsegmentet förvaring. Tidigt i min karriär har jag arbetat med logistik i olika former och har också en examen i materialadministration. Jag har också utbildat mig inom både ledarskap och projektledning.

Hur har din första tid på Nimo varit?
— Det har varit både hektiskt, roligt och spännande. Har träffat många positiva och kompetenta kollegor och försöker dessutom lära mig alla namn, vilket är en stor utmaning. Första tiden har handlat mycket om att samtala med kollegor, kunder och våra samarbetspartners. Jag har fått alla möjligheter till att komma in i de projekt som vi har i loopen och vi har diskuterat affärsplaner och strategier. Med alla aktiviteter som nu är i rullning så är företaget på en förändringsresa som garanterat vill lyfta företaget flera nivåer. Det framtids säkrar dessutom att Nimo är en modern och professionell samarbetspartner för både kunder och partners. Jag ser fram emot att bli mer varm i kläderna så jag kan bidra lite mer konkret i förändringen som vi nu befinner oss i.


Patrik Storm
Ålder: 46
Bor: Skövde
Familj: Två barn
Aktuell: Ny Global Product and After Market Manager