Cirkulär ekonomi - därför bidrar torkskåpet

Vad är cirkulär ekonomi egentligen? Jo – i stället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga saker så syftar en cirkulär ekonomi till att man tar vara på det som tillverkats så länge det går istället för att bara producera nytt. Det här betyder bland annat att det är viktigt att bygga maskiner som går att reparera och byta ut delar i. Detta möjliggör många års användning av ett och samma torkskåp.

Enkla att reparera

Elektroniken i Nimo skåp består av en fristående enhet som lätt kan monteras loss, detta möjliggör enkla byten och reparationer, utan att själva torkskåpet tar skada. Det här betyder att vi inte behöver slänga en produkt enbart för att den har en defekt del eller funktion, utan kan felsöka orsaken och åtgärda den för att sedan sätta tillbaka enheten i omlopp.

Korta stopptider

Stannar en maskin så byts enkelt ”den svarta lådan” ut mot en fungerande. Den enheten som av någon anledning stannat upp undersöks av vår serviceavdelning för att sedan repareras och användas nästa gång ett annat torkskåp stannar upp. Här ser vi till att få ut så mycket användningstid som möjligt från våra enheter och på så vis spara på miljöresurser.

Globala målen

Mål 12, hållbar konsumtion och produktion, tar upp vikten av att ta vara på våra naturresurser och använda tillverkade produkter så länge som möjligt. Desto fler år ett torkskåp används, desto mer minskar dess klimatpåverkan från tillverkningen per år.