Halverad energianvändning och fördubblad kapacitet ger hållbarhetsfördelar för NIMOs produktion

NIMOs nya lackeringslina är en succé. Nu har resultatet uppmärksammats i branschtidningen Ytforum, som ett gott exempel på hållbar och innovativ verksamhetsutveckling.

– Resultatet blev faktiskt ännu bättre än vad vi vågade hoppas, säger Mikael Fröjdendahl, produktionsledare för plåt och måleri på NIMO.

I NIMOs måleri pulverlackeras delar till de torkskåp och andra produkter som utvecklas och monteras i fabriken. Genom optimering av hängtekniken, höjd conveyerhastighet och nya rutiner för materialförberedelse har antalet lackade artiklar kunnat fördubblas, samtidigt som energiförbrukningen halverats.

– Tack vare optimeringen kan vi nu måla dubbelt så mycket på samma tid och vi har dessutom gått från 2-skift till 1-skift. Detta gör att den fördubblade kapaciteten förbättrat arbetsmiljön, eftersom vi nu är fler medarbetare på samma skift.

Förutom ökad produktionskapacitet och halverad energiförbrukning har den nya produktionstekniken inneburit att NIMO sänkt färgmaterialförbrukningen med 20 procent.

– Idag är hela fabriken i bättre balans. Redan i förstudien som gjordes 2020 identifierades stora möjligheter att förbättra processerna och nu ser NIMO resultatet av detta, säger Raymond Meyer, ytbehandlingskonsult på Meyer & Hjort, som genomfört förstudie och implementering.

Medarbetarnas engagemang och kompetens är starkt bidragande

När resultatet av förstudien presenterades fanns en viss oro bland medarbetarna att optimeringen skulle innebära en försämrad arbetsmiljö. I stället blev det precis tvärtom.

– Detta är en stor förändring. Vi är väldigt stolta över hur väl den mottagits av medarbetarna, som snabbt anammade nya processer och rutiner och därmed bidrog till att implementeringen gick enligt plan, säger Mikael Fröjdendahl.

Optimering av hängteknik är nyckeln

Idag är de nya arbetsprocesserna väl inarbetade. Med förbättrade rutiner kring samtliga delar samt väl fungerande hängteknik går arbetet smidigt genom hela kedjan och det är mindre stressigt än tidigare. Optimering av hängtekniken är en stor del av framgångsreceptet.

– Det är hängtekniken som är nyckeln till framgång här. Genom att optimera den så kan vi nu lacka dubbelt så många artiklar som tidigare. Vi har också ett nytt system för mätning, där vi ser i realtid hur processerna fungerar och kan justera vid behov och detta ger både ökad insikt och ett högre engagemang, säger Mikael Fröjdendahl.

Läs artikeln i Ytforum här.