Studier visar: NIMOs torkskåp kan minska smittspridning i förskolor

Att torka barnens kläder efter utomhusaktiviteter är en återkommande och viktig del av förskolornas verksamhet. Vad få känner till är att torkskåpet har ytterligare en värdefull funktion, nämligen att minska risken för smittspridning av virusvarianter som Corona och vinterkräksjuka.

När höst- och vintersäsongen närmar sig ökar även risken för smittspridning av olika virus. De kallare årstiderna bidrar till en gynnsam miljö för spridning av infektionssjukdomar och luftvägsvirus som förkylning och influensa. Förskolor och skolor är dessutom extra utsatta områden. Här samlas barn, elever och personal i trånga inomhusutrymmen, vilket kan vara en idealisk miljö för olika virus att spridas.

Torkskåp som virusbekämpare

Som tur är kan torkskåp förhindra smittspridningen av vissa virusvarianter. I samband med coronapandemin 2021 genomförde forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden), på uppdrag av Nimo en studie som undersökte torkskåpets påverkan på vanligt förekommande virus på förskolor. Syftet var att studera om Nimos torkskåp Easy Dryer 1900 kunde inaktivera olika virusvarianter och på så vis minska smittspridningen i förskolemiljöer.

Se filmen om undersökningen, klicka här

– De vanligaste smittsamma mikroorganismerna i barnomsorgsmiljöer angriper luftvägarna och magen. Vi ville undersöka om det går att inaktivera sådana patogener på vanligt använda textilier bland barn i barnomsorgsmiljöer, särskilt eftersom dessa virus också påverkar personal, familjer, nära släktingar och hela samhället, sa Erik Nygren, en av forskningsledarna för rapporten ”Dry heat inactivation of pathogens in dryer cabinet assessed by modelling", i ett pressmeddelande.

Resultatet visar att normal användning av torkskåpet, med en platåtemperatur över 55 grader och en torktid på mer än 100 minuter, innebär inaktivering av både Corona- och Norovirus (vinterkräksjuka).

Nimo, som är världens största torkskåpstillverkare och därtill en av Sveriges främsta leverantörer av torkskåp till landets skolor och förskolor ser ett stort och viktigt värde i att torkskåpet bidrar med konkreta hygieniska effekter. Förutom att erbjuda en praktisk och energisnål lösning som håller barnens kläder torra under regniga dagar, blir torkskåpet ett värdefullt element i kampen mot smittorna i förskolemiljöer.

Visste du att torkskåp även kan minimera kvalster? Läs mer här.