Nimo investerar i hälsoplattform, vill ge medarbetarna balans i hela livet

Välmående personal kräver engagemang från arbetsgivaren. För att långsiktigt motivera medarbetarna att ta hand om sig själva satsar Nimo i Hova nu på hälsoplattformen PerformIQ Life. Med hjälp av programmets olika delar erbjuds och uppmuntras medarbetarna att ta del av olika aktiviteter som syftar till att skapa balans i livet.

– Vi vet att människor som mår bra i sig själva även mår bättre på jobbet. Och ju bättre våra medarbetare mår, desto bättre mår hela Nimo, säger Johanna Wallentin-Stenlund, Culture and Communication Manager på Nimo.

Att arbeta med medarbetarnas bästa i fokus är inte nytt på Nimo i Hova, men det pågående arbetet med att aktivt odla en gynnsam företagskultur har tagit fart rejält sedan Johannas tjänst tillsattes 2021.

– I min roll ingår att proaktivt arbeta med och för en god, attraktiv företagskultur. Vi vill skapa en arbetsmiljö och en arbetsplats som är rolig att komma till. Satsningen på PerformIQ Life är en del i att ge medarbetarna bra förutsättningar för att skapa en holistisk balans i livet; fysiskt, mentalt, på jobbet och fritiden.

– Vi vill tillgängliggöra information och inspiration om välbefinnande, hälsa, träning, stresshantering och återhämtning för våra medarbetare. Den 1 februari var Leila Söderholm, en av Sveriges mest omtyckta hälsoinspiratörer, hos oss i Hova och höll en föreläsning som var väldigt uppskattad.

Leila Söderholm föreläser bland annat för PerformIQ Life:s räkning. Hennes lekfulla och enkla inställning till träning och hälsa hjälper människor att hitta sin individuella ingång till rörelse och välmående.

– I PerformIQ Life-programmet finns inga pekpinnar. Alla har olika perspektiv, behov och intressen. Nimo vill skapa möjligheter för alla medarbetare att må bra, oavsett förutsättningar.

På den digitala PerformIQ Life-plattformen finns bland annat recept, träningstips, korta videos och olika inspirationsföreläsningar.

Medarbetarprojektet med PerformIQ pågår i ett halvår till att börja med.

– Under dessa sex månader kommer vi bland annat ha gemensam frukost en gång i månaden, där vi tittar på en kortare inspirations- eller motivationsfilm tillsammans. Projektet utvärderas löpande av såväl ledning som medarbetare.

– Detta är ett lagarbete. Alla på Nimo behöver vara ombord för att det ska ge resultat. Min uppgift är erbjuda det som krävs för att våra medarbetare ska ha goda förutsättningar för att må så bra som möjligt.

Johanna hoppas att fler engagerade medarbetare ska få upp ögonen för Nimo som arbetsgivare.

– När ett företag vill rekrytera idag räcker det inte med bra villkor och arbetstider, dagens kandidater prioriterar annorlunda. Arbetslivet på Nimo ska vara just det, en del av hela livet, säger Johanna.