Fördubblat resultat och halverad energiförbrukning i Nimos måleri

NIMO i Hova har genomfört en genomgripande utveckling av måleriet. Tack vare de åtgärder som genomförts har man gått från 2-skift till endast dagskift samtidigt som antalet lackade artiklar har ökat. Dessutom har energiförbrukningen halverats. Det är optimering av hängtekniken, höjd hastighet på conveyern samt nya rutiner för förberedelse av material som är framgångsreceptet.

– Det är också mycket tack vare medarbetarnas stora engagemang och kompetens som vi nu nått dessa fantastiska resultat, säger Mikael Fröjdendahl, produktionsledare för plåt och måleri på Nimo.

 

När NIMO 2020 beslutade att designa och bygga om måleriavdelningen kontaktades konsultföretaget Meyer & Hjort som är experter på optimering av ytbehandlingsprocesser. Projektet startade med en rejäl förstudie av nuläge, befintlig utrustning samt målbild för framtida resultat.

– Förslaget vi fick från Meyer & Hjort omfattade betydligt större förändringar än vi förutsett, men vi såg också möjligheter till långt bättre resultat än förväntat. Idag är vi glada att vi satsade på konsultföretagets lösning, det har dubblat vår produktionstakt i måleriet, halverat energiförbrukningen och dessutom minskat vår materialförbrukning med 20 procent, säger Åsa Rang, teamledare i måleriet på Nimo och projektledare.

Mikael Fröjdendahl är stolt över hur Åsa och övriga medarbetare på NIMO har hanterat den stora förändring som omdesignen av måleriet innebar.

– Många trodde nog att det skulle innebära mer arbete och ökad stress att gå från 2-skift till 1-skift, men det blev precis tvärtom. Eftersom det nu är fler medarbetare som arbetar på skiftet så har förändringen inneburit en förbättrad arbetsmiljö och färre tunga moment, säger Mikael Fröjdendahl.

Hängtekniken den största utmaningen

Att få till hängtekniken optimalt var den största utmaningen och samtidigt vägen till de goda resultaten.

– Vi kunde knappt tro att vi skulle kunna gå från 2-skift till 1-skift genom att optimera hängtekniken, men konsultföretaget Meyer & Hjort kunde visa med data att det var genomförbart. Med den nya hängtekniken, högre conveyerhastighet och nya rutiner för förberedelse av material kan vi idag lacka dubbelt så många artiklar som tidigare, säger Åsa Rang.

Effektivitet genom hela kedjan

Varje artikel som ska lackeras genomgår ett antal steg innan den är redo för montering. Processen börjar med att de komponenter som ska lackeras hängs upp på conveyern, sedan följer flera steg med tvättning, avfettning och passivering av plåten, för att avlägsna den industribeläggning eller e-coat som plåten har vid leverans. Efter detta följer torkning och avkylning innan delarna är redo för lackering.

– Tidigare var det personal från måleriet som körde ut med truck för att hämta komponenter på lagret. Detta har nu effektiviserats, genom att en dedikerad tjänst förbereder och allt står färdigt att fylla conveyern, detta har sparat mycket tid.

 

Läs även:
PM - Fördubblat resultat och halverad energiförbrukning i NIMOs måleri