Nimo effektiviserar produktionen

Nimo miljon investerar i produktionen. Under hösten har företaget installerat en specialbeställd laserskärarmaskin, hanteringsmaskin samt helt ny programvara vilket innebär både ökad effektivitet samtidigt som fabriken har kunnat lägga tekniska grunden för framtiden.

– Det här är en viktig del i vår ambition om att bygga en mer effektiv och automatiserad fabrik, säger Jonas Zachrisson produktionschef på Nimo.

Den industriella revolutionen har hunnit inne på sin fjärde upplaga. Med fokus på automation, maskinlärning och AI innebär 4.0 en mer självständig och effektiv produktion.

Som ett led att öka effektiviteten och förbättra hanteringen av plåt har Nimo valt att miljon investera i fabriken. Genom att installera en, från Italien specialbeställd, ny laserskärarmaskin med fiberteknik kommer produktionen både kunna arbeta snabbare och dessutom till en lägre kostnad. Precis som den tidigare lasern kommer den nya fokusera på skärning av tjockare plåtdetaljer men kommer även kunna axla mycket av de uppgifter stansmaskiner tidigare utförde. Vilket innebär att den nya investeringen tack vare sin effektivitet dessutom kommer att kunna ersätta en av fabrikens stansmaskiner. Som ett resultat av uppgraderingen räknar därför Nimo i framtiden att kunna spara resurser form av både tid och faktisk fysisk plats.

– Eftersom den nya lasern både är dubbelt så snabb och dessutom mer effektiv för mindre detaljer än den tidigare versionen kommer vi kunna producera mer med mindre. Där vissa uppgifter kanske tog runt tre minuter för stansmaskinen att utföra genomför lasern på tio sekunder. Dessutom kräver driften endast fjärdedel av energi jämfört med tidigare uppsättning. Då lasern även utför arbete för två maskiner kommer vi kunna frigöra plats i fabriken för ytterligare investeringar.

Förutom den nya laserskärningsmaskinen i produktionslinan väljer Nimo samtidigt att installera en tillhörande hanteringsmaskin samt implementera en helt ny programvara för extra översikt av produktionen.

– Tidigare behövde varje plåt föras in samt tömmas ur lasern för hand. Men med den nya hanteraren kommer den funktionen nu helt automatiseras. Och med hjälp av den nya programvaran kommer vi att kunna planera för framtida produktion på ett helt nytt vis vilket både sparar resurser genom minskade ledtider och mindre materialspill, säger Jonas Zachrisson, produktionschef på Nimo.