Vår historia

Vår verksamhet startades år 1944 av svetsaren Olof Nilsson i ett garage i Jönköping. Idag är vi världens största torkskåpstillverkare med drygt 110 anställda och produktionen finns kvar i Sverige, närmare bestämt i Hova. Vi tillverkar förutom torkskåp även tvättbänkar, tvättlådor, kallmanglar och avfuktare samt diverse andra produkter till klädvårdsrummet.

40-talet

NIMO grundas den 2 maj 1944 i ett garage i Jönköping och får sitt namn efter initiativtagarna till det nya företaget Nilsson och Moberg. Från början handlar det mest om rostfria produkter såsom tvättrännor, urinaler och inredning till storkök och restauranger. Därefter kom de rostfria tvättlådorna som NIMO var först med att tillverka och redan i slutet av 1945 produceras omkring 3000 tvättlådor i månaden.

Redan det första verksamhetsåret hör Byggtjänst i Jönköping av sig till Olof Nilsson. Företaget hade tröttnat på gjutjärnsbadkar och ber NIMO tillverka ett badkar i tunnplåt.

- Det fanns ett emaljverk som granne så vi tog oss an saken, berättar Olof Nilsson. Vi hann göra runt 10 000 badkar innan Gustavsberg själva började pressa badkaren.

I slutet av 1946 börjar Olof Nilsson fundera i nya banor. Motorgräsklippare och tvättmaskiner ligger i tiden och han vill satsa på ett bredare produktutbud.

- Drygt tio år senare, 1958, hade vi tillverkat 40 000 tvättmaskiner under namnen NIMO, Grunda och Trofé. Som mest tillverkades 900 tvättmaskiner i månaden.

50-talet

1952 tar Nilsson och Moberg beslutet att flytta produktionen och köper en tom fabrik i Bodafors som byggs ut. NIMO blir då en av de stora tvättmaskinstillverkarna i Sverige, både ICA och KF tar upp produkterna till försäljning.

Efter flytten till Bodafors startar även tillverkningen av gräsklippare och företagets utveckling stabiliseras efter hand. Olof Nilsson köper in rättigheter till ett torkskåp och lägger därmed grunden för NIMOs position och inriktning idag - Sveriges främsta tillverkare av torkskåp.

1959 har fabriken i Bodafors blivit för liten och de väljer ännu en gång att flytta produktionen. De väljer att bygga en ny fabrik i Hova som står färdig lagom till årsskiftet 1959–1960.

60-talet

Strax efter flytten till Hova säljs företaget till godsägarfamiljen Bergengren i Malmö. Vid övertagandet är de rostfria tvättlådorna, blötläggningsvagnarna, gräsklipparna och tvättmaskinerna de stora produkterna men godsägare Bergengren vill renodla produktionen. 1961 avvecklas tillverkningen av gräsklippare och tvättmaskiner och fokus läggs i stället på utveckling och tillverkning av de rostfria produkterna.

NIMO har vid den här tiden 60–70 anställda och en omsättning på runt 3 miljoner kronor.

Tillverkningen av torkskåp och tvättbänkar startar 1961–62. På båda områdena är NIMO pionjärer och det visar sig snart att företaget har träffat rätt med de nya produkterna. Produktionen är uppe i 20 000 tvättbänkar per år när efterfrågan är som störst några år senare.

1963 börjar NIMO utveckla en rostfri skänkvagn för lyft och tipp, dessutom satsar man på staplingsbara saltningskärl.

70-talet

När torkskåpen blev en framgång var steget inte långt till att börja tillverka spisfläktar och villaventilation vilket man också gör i början av 70-talet. NIMOs största konkurrent är under flera år Futurumverken, både på torkskåp och på spisfläktar. Tillsammans kommer de båda företagen överens om att Futurumverken ska släppa torkskåpen till NIMO och i stället fokusera på tillverkningen av spisfläktar. I samband med det lägger NIMO ner tillverkningen av villaventilation.

På 70-talet blir urinaler, tvättrännor, och små tvättlådor framgångsrika produkter. Man börjar pressa produkterna i stället för att svetsa dem. Det är också då som det på allvar börjar lossna med torkskåpen. I början på 80-talet är NIMO ledande tillverkare, både under eget namn och som leverantör till andra märken. Volymökningen leder till att omsättningen stiger kraftigt och i slutet av 70-talet omsätter NIMO ungefär 30 miljoner kronor.

80-talet

I början av 80-talet omstruktureras företaget med hjälp av en konsult. Efter insatserna på torkskåpssidan satsar NIMO vidare på den rostfria sidan. NIMO medverkar i marknadsstruktureringar som resulterar i en kraftig expansion, framför allt på exportsidan och företaget kan öka sina marknadsandelar ytterligare.

I mitten av 1982 säljs NIMO och Göran Bergholtz, Jan-Olov Berglund och Ulf Nilsson blir nya ägare, Jan-Olov tillträder som VD.

1984 förvärvas NIMO av Eneqvist bolagen och utvecklar ett cateringsortiment som är anpassat efter standarden för Gastronorm. Sortimentet blir en framgång hos Electrolux Storkök vilket leder fram till ett utökat samarbete.

1988 investerar NIMO stora pengar i ett nytt pulvermåleri. Detta innebär en stor miljöförbättring både för företaget och för miljön i Hova. Utsläppen av lösningsmedel minskar från 50 ton per år till nära noll.  

Under andra hälften av 80-talet sker en kraftig volymtillväxt och omsättningen passerar 100 miljoner kronor.

90-talet

90-talet börjar med en finans- och bankkris. Kriserna fortsätter att avlösa varandra under åren 1990–1993. BNP faller tre år i rad, med totalt 6 procent. Vi får chockräntor och Riksbanken höjer styrräntan till 500 procent. Detta leder till att många fastighets- och finansbolag går omkull. För NIMO blir effekten att försäljningen av byggrelaterade produkter rasar.

En ny lag om vapenförvaring träder i kraft vid halvårsskiftet 1992 och Kurt Johansson, en av medarbetarna på NIMO, föreslår att NIMO ska börja tillverka säkerhetsskåp. Efterfrågan blir enorm. Tidigare finns inga säkerhetsskåp för vapen att få tag i och det första året säljer NIMO allt företaget kan tillverka.

Verkställande direktör Jan-Olof Berglund avgår 1992 efter 10 år som ledare för NIMO. Han efterträds av Mats Nilsson som innehar VD-posten mellan 1992–98 som sedan väljer att lämna över till Timo Taiminen.

2000-talet

NIMO introducerar det nya energisnåla torkskåpet ETS 600, tvättbänkssortimentet får en ny design, byggandet kommer åter i gång i Sverige och volymerna av byggrelaterade produkter ökar. År 2002 investerar NIMO i en helautomatisk stanslina, investeringen ger nya förutsättningar för ökad produktivitet. Ett samarbete med Whirlpool i USA påbörjas och efter något år exporterar NIMO torkskåp till USA.

2005 säljer Eneqvist Bolagen NIMO till en grupp investerare bestående av VD Timo Taiminen, Torbjörn Cardell och Per Thorwaldsson. Exporten av torkskåp börjar ta fart och marknadschefen PG Johansson tar hem företagets största order, leverans av torkskåp till Korea. 

2006 investeras det i en helautomatisk bockningslinje och 2007 levereras 80 torkskåp till Sydkorea. Samma år köper NIMO kallmangeltillverkningen från Stenestams i Hjo.

2008 lanseras det första eko-skåpet, torkskåpet har elektronisk styrning med sensorautomatik. NIMO anlitar industridesigner från Zenit som tar fram företagets nya sortiment så att hela produktlinjen blir enhetlig.

2010-talet

2010 förvärvas Tenexa i Tingsryd, tillverkare av avfuktare och värmepumpsteknik. Detta lägger grunden för att NIMO ska kunna utveckla marknaden med miljövänliga produkter för att torka textilier. Under två år utvecklar NIMO ett torkskåp som bygger på värmepumpsteknik och våren 2013 lanseras NIMO HP. Lanseringen blir en succé och bara första året säljs över 1000 HP-torkskåp.

Genom åren har Sydkorea varit en stabil marknad och år 2014 passeras en magisk gräns då över 10 000 torkskåp levererats dit.

2014 genomför NIMO en marknadsaktivitet genom att lansera den utbildande torkskolan under kampanjen "Du har fel". Behovet av att utbilda både allmänhet och professionella köpare om torkskåpets positiva egenskaper är stort.

2015 genomgår den grafiska profilen en förändring, en ny logotyp lanseras och all marknadskommunikation får ett lyft.

2016 levererar NIMO över 22 000 torkskåp till direktkunder, återförsäljare i Sverige och internationella kunder. HP-torkskåpet ECO Dryer 2.0 säljer i hela 3000 exemplar, en ökning på nästan 50 procent jämfört med året innan. Under året öppnas också en helt ny fabriksdel som fördubblar produktionskapaciteten och NIMO bjuder in hela Hova på invigningskalas.

Under 2017 börjar NIMO utveckla nästa generation energisnåla torkskåp som lanseras under 2019. I december 2019 lämnar Timo över VD rollen till Karin Kruse.

2020-talet

2020 i februari avslutas ett tre år långt arbete med en ny taktad och ergonomisk monteringslina för produktionen av små torkskåp och en helt ny produktionslina invigs.

I mars förändras allt då världen drabbas av en pandemi, man tvingas tänka nytt och anpassa sig efter de nya omständigheterna. Ordrarna fortsätter att strömma in och efter förutsättningarna så klarar sig NIMO bra.

Under 2020 börjar företaget sina satsningar på digitalisering och initierar ett arbete med att genom NIMOS varumärke öka närvaron och sprida kunskap om textilvård.

2021 är ett händelserikt år då man gör en omorganisation och börjar arbeta aktivt med en hållbar företagskultur. Det görs investeringar i produktionen och NIMO installerar Europas första helautomatiska laserpanelbockningslinje. Det installeras även ett nytt digitalt lagerhanteringssystem och en ny, flexibel robotcell för punktsvetsning.

I maj visar en studie, gjord av Rise på uppdrag av NIMO, att med rätt hantering inaktiveras både det vanligt förekommande Noroviruset (vinterkräksjuka) och Sars-CoV-2 (Corona) av värmen i NIMOS torkskåp Easy Dryer 1900.

Under sommaren får NIMO en beställning på 200 specialtillverkade torkskåp till Sydkorea som levereras i september och NIMO fortsätter därmed sin globala tillväxt. Som ytterligare ett led i tillväxtarbetet läggs också fokus på NIMOS egna varumärke och den digitala strategin fortsätter för att kunna möta framtida behov.