Torka hållbart - för längre livslängd på kläderna

Hållbar klädvård handlar både om hur vi förlänger livet på våra kläder och hur energibesparande själva klädvårdsprocessen är. Det finns flera sätt att fräscha upp, tvätta, och torka kläder. Vi gjorde en mindre enkät och frågade sextio personer i olika åldrar om hur deras klädvårdsvanor ser ut. Mer än hälften svarade att de helst hängtorkar sina tvättade kläder medan en femtedel föredrog att torktumla, cirka en sjättedel svarade att de använder torkskåp. Många av de som hängtorkade, både i torkskåp och i hemmet, ansåg att det sliter minst på kläderna och att det krävs mindre strykning i jämförelse med torktumlaren, medan några av de som torktumlar hävdade att de inte upplevde något slitage.

I enkäten valde vi också att fråga respondenterna hur de tänker kring luddet som måste tömmas från torktumlaren. I princip alla svarade att de tror det är fibrer från kläderna och damm. Det är faktiskt så att torktumlarens mekaniska bearbetning gör att fibrer från plaggen lossnar i samband med att kläderna gnids mot varandra. Det är de här fibrerna blandat med damm som vi sedan måste tömma ur torktumlarens filter. Även värmen i tumlaren sliter och plaggets form och storlek kan förändras.

I undersökningen var det många som svarade att det är energisparande att hängtorka och skippa torktumlaren. Detta är förstås en viktig faktor. Däremot kan regelbunden hängtorkning i hemmet orsaka fukt som på sikt också kan leda till mögel. Vill man både undvika onödig fukt i hemmet och ändå hängtorka sina kläder kan ett torkskåp vara lösningen. Det är även möjligt att torka tvätten utan att sätta på torkskåpet, lämna bara dörren på glänt så ser torkskåpet till att ta hand om restfukten i en skyddad miljö. Vissa plagg kanske inte ens behöver tvättas utan kan fräschas upp genom en omgång i torkskåpet, exempelvis smutsiga jackor eller överdragsbyxor.

En annan aspekt som undersökningen tog upp var huruvida vi väljer att hänga våra kläder utomhus på sommaren. Ungefär hälften av de tillfrågade svarade att de hänger tvätten utomhus. Ur energisynpunkt är det förstås genialiskt att utnyttja solens värme och vindens fläkt för att få bort restfukten från tvätten. Däremot kan torkning utomhus påverka klädernas kvalité och på så vis livslängd eftersom solens strålar kan bleka färger och mönster. Sen är det många som lider av pollenallergi så fort våren börjar blomstra och här är det viktigt att komma ihåg att samma pollen som du kan se på biltaket också landar på dina kläder. Prosit!

Sammanfattningsvis: om du vill behålla klädernas kvalitet så länge som möjligt, skonas från pollen och minska risken för fuktskador i hemmet kan ett torkskåp vara lösningen.