Ett halvår in – så här går det för Nimos nya utvecklingsavdelning

I början av året satsade NIMO på en ny utvecklingsavdelning. De skulle fokusera på utveckling av hållbara produkter, design och innovation för att bibehålla och stärka NIMOS marknadsledande position. Tobias Strålman tillsattes i februari för att leda detta spännande arbete och växande team av medarbetare.

– Det har varit ett spännande och väldigt roligt första halvår, vi är ett härligt gäng med positiv energi som utvecklar NIMOS lösningar för framtidens hållbara klädvård, säger Tobias Strålman, Design and Innovation Lead, NIMO.

I samband med att Tobias tillträdde som avdelningschef, Design and Innovation Lead, anställdes ytterligare två personer och den nya avdelningen har därefter vuxit till totalt sex personer. Tobias roll är att leda det strategiska utvecklingsarbetet, med innovativt och visionärt fokus på hållbara lösningar för klädvård och smarta produkter för var dags bruk.

– Med oss finns ett rikt arv av kunskap som vi förvaltar, nu styr vi mot att bli mer framtidsorienterade och fokusera på nya, innovativa lösningar för en hållbar framtid. De olika rollerna på Design and Innovation kompletterar varandra väl och vi har den kompetens som behövs för att göra avdelningen mer visionär och mindre behovsstyrd.

Inte utan utmaningar

De första sex månaderna har dock inte varit utan utmaningar. Världsläget, med komponentbrist och transportproblematik globalt har till viss del satt käppar i hjulet för den starka innovationsviljan, samtidigt som utmaningarna inneburit viktiga incitament för det fortsatta utvecklingsarbetet.

– Nimo har en enorm fördel gentemot många andra tillverkande företag, då vi har hela produktionskedjan i Sverige. Vi har fått vara kreativa när det gäller att skapa alternativa lösningar vid komponentbrist, vi jobbar mer agilt för att möta omvärldens skiftningar.

Det stora fokuset på elpriser och energibrist gör att Nimo nu ytterligare accelererar utvecklingen av energisnåla produkter.

– Nöden är uppfinningarnas moder, sägs det ju och när vi står inför en ny energisituation ser vi stora möjligheter att erbjuda marknaden resurssmarta torklösningar. Exempelvis är våra torkskåp med värmepump riktiga vinnare. Jämfört med torklösningar som drivs av direktverkande el är värmepumpslösningen betydligt mindre energikrävande. Här finns stora pengar att spara för användarna, att byta till värmepumpsskåp kan bli en mer lönsam investering än någonsin med dagens och de kommande årens elpriser i åtanke.

Nytt sätt att prioritera projekt

De konkreta resultaten under det första halvåret är dels att Design and Innovation-avdelningen har implementerat ett nytt, effektivare sätt att hantera och prioritera projekt.

– Vi har fått till en bättre balans mellan det behovsstyrda arbetet och innovationsuppdraget. I mitt uppdrag ingår att sätta långsiktiga utvecklingsplaner, att förutse trender på marknaden så att Nimo kan fortsätta ligga i framkant när det gäller att utveckla hållbara produkter för tvätt och torkning. Samtidigt måste vi förhålla oss till verkligheten och möta de behov och utmaningar som finns.

Dessutom har en helt ny process för produktutveckling sjösatts.

– Produktutvecklingsprocessen är under ständig utveckling, men vi har fått ramarna på plats och har därmed en bra plattform att stå på.

Allt under ett tak

Några av anledningarna att Tobias trivs så bra på Nimo är den goda arbetsmiljön och en positiv och inkluderande företagskultur.

– Jag gillar också att vara del av en verksamhet där helheten är så närvarande. Allt sker ju här i Hova; design, innovation, produktutveckling, produktion, marknadsföring och försäljning – från idé till en smart lösning som underlättar kundens vardag, hela kedjan.

Under hösten kommer mycket fokus läggas på ett stort innovationsprojekt för torkskåp.

– Vi kan åter visa att torkskåp är långt ifrån skåpmat. Även om grundprodukten i sig har många år på nacken så finns det fortfarande oändliga innovationsmöjligheter för att ge dem en självklar plats i en hållbar framtid.