NIMO lanserar nytt varumärke

Sveriges främsta torkskåpstillverkare NIMO investerar i en ny varumärkesplattform och grafisk profil samtidigt som de lanserar en ny webbplats som ger stöd till fortsatt digitalisering av kunddialogen.

- Siktet är ställt på att växa internationellt och då behöver vi kommunicera utifrån vad vi tror på och vara mer digitalt tillgängliga för våra kunder. Torkskåpet i sig är ett resultat av ett hållbart sätt att tänka på textilvård, med den nya varumärkesplattformen gör vi det nordiska arvet tydligare, säger Karin Kruse, VD på NIMO.

 

Nimo lanserar en ny varumärkesplattform och en ny webbplats, en satsning som ska utmärka verksamheten både i Sverige och internationellt. Det är också ett sätt att leda verksamheten framåt när alla delar, från inköp och produktion till försäljning och kundsupport ska kommunicera samma värden.

- NIMOS varumärke är det viktigaste kännetecknet för verksamheten. Det speglar värderingarna som ligger till grund för allt vi gör, som att vi är långsiktiga och utvecklar för framtiden, att vi är pålitliga och investerar i förmågan att tänka nytt.

Grunden till varumärket är att binda samman det nordiska designspråket med värderingar som trygghet, omtänksamhet och hållbarhet. Samtliga delar ska lyfta det hållbara företaget NIMO som tar hand om både miljön och textilier.

- De externa kännetecknen för varumärket har formulerats på engelska i tre ord, Calm, Caring, Nordic. Varumärkets delar ska upplevas enhetliga, de ska inspirera och leda utvecklingen framåt både internt och externt. Det är också viktigt att vi fortsätter vara ett tryggt och pålitligt varumärke som andas ärlighet.

Logotypen justeras och den tidigare ikoniska pilen tas nu bort helt, vilket genomgående förenklar synlighet på både produkter och i övrig kommunikation.

- Vi siktar på att övergången till den nya grafiska identiteten med ny logotyp ska vara helt genomförd till årsskiftet 2022/2023. Planen är att vissa saker sker direkt och fram till sommaren, därefter kommer de slutliga delarna vara klara under tredje kvartalet.

Den nya webbplatsen, som byggs på Optimizely CMS med applikationer från Microsoft Azure, har ett flertal integrationer mot bland annat produktinformationssytemet och affärssystemet vilket förenklar och automatiserar flöden. Till exempel möjliggör den att data om produkter hämtas direkt från affärssytemet och publiceras på webbplatsen, vilket gör att information endast behöver uppdateras på ett ställe framöver.

                                                      Karin Kruse, VD

- Vi har nu lagt grunden för framtida digitala satsningar som exempelvis en kundportal. Vi kommer redan från start få effektiviseringar i infomationsflödet och i nästa steg kommer vi att vidareutveckla Customer Support, CRM och affärssytemet.

- NIMO blir alltmer ett globalt företag, både i direkt försäljning och som OEM-leverantör. Relationen till våra slutkunder och att kunna ge snabbare service är avgörande för att fortsätta växa. Därför kommer vi fortsätta investera i både varumärket och att digitalisera verksamheten, säger Karin Kruse, VD på NIMO

Arbetsgrupp för varumärket och webbplats, bland andra:
Jon Skoglund, Digital Art Director, Ninetech
Staffan Carnlöf, Digital Art Director & UI Designer, Ninetech
Marie Brunzell, Marknadskommunikatör, Ninetech
Robert Hedell, Projektledare, Ninetech