NIMOs torkskåp - ett hållbart alternativ för moderna verksamheter

NIMOs torkskåp är skapade för att möta unika behov hos en rad olika verksamheter och branscher. Genom att prata med erfarna förskolepedagoger förstår vi den centrala roll som torkskåpen spelar i deras dagliga arbete. För NIMO är det viktigt att utveckla produkter som både är användarvänliga och optimerade för att passa in i specifika rutiner.

Carina, förskolepedagog med över 20 års erfarenhet, betonar vikten av effektiva torklösningar:

- Torkskåpet är jätteviktigt för oss förskolepedagoger. Att kunna torka barnens kläder snabbt och effektivt är avgörande för verksamheten. Ju snabbare kläderna torkar, desto mer tid kan barnen spendera utomhus.

Vintertid är torkskåpen helt avgörande för att förskoleverksamheten ska flyta på. För att barnen ska kunna vara ute och leka så mycket som möjligt behöver kläderna torkas snabbt, inklusive pedagogernas ytterkläder. Ofta är kapaciteten på förskolorna underdimensionerad, vilket leder till att torkskåpen packas fulla.

- Det är stor skillnad på sommar- och vintersäsong. Vintertid hade vi behövt extra torkskåp, eftersom vinterkläder är mer skrymmande och det dessutom ofta är blötare väderlek, säger Cathrine. 

Samtidigt som behovet av effektiva torklösningar är uppenbart, saknar många företag och institutioner kunskap om moderna och energieffektiva alternativ. NIMO erbjuder flera klimatsmarta produkter, till exempel Eco Dryer – marknadens mest effektiva, tysta och energisnåla torkskåp som sparar upp till 65 procent energi jämfört med ett traditionellt torkskåp med timer. Sensor Dryer kan spara upp till 85 procent energi, genom sensorteknik och programmet ECO+, jämfört med traditionella torkskåp.

Enorm besparingspotential

Genom att byta från traditionella frånluftstorkskåp till NIMOs värmpepumpstorkskåp kan företag och institutioner spara en mängd resurser. Om till exempel en kommun med cirka 6000 torkskåp som i genomsnitt används 8 timmar per dag, 240 dagar per år, skulle byta från traditionella frånluftsskåp (förbrukning 2 Kwh) till moderna värmepumpstorkskåp (1 Kwh) så blir besparingen för elförbrukning över 17 miljoner kronor per år. 

Trots den kritiska rollen torkskåpen spelar, saknar pedagogerna ofta inflytande vid inköp av nya torklösningar. Mia, förskolepedagog med 26 års erfarenhet, delar sin frustration:

- Det är synd. Hade personalen fått vara mer delaktig i val av torkskåp så hade kunskapen varit större, vilket troligen gjort att skåpen använts mer korrekt. Min erfarenhet är att pedagogerna knappt får vara delaktiga i besluten alls, möjligen kan skyddsombuden få komma med önskemål. 

Cathrine, som arbetat 25 år i kommunal förskoleverksamhet, instämmer:

- Det hade ju varit fantastiskt om våra torkskåp hade varit de med allra lägst energiförbrukning.

Välj hållbarhet

NIMO strävar efter att erbjuda effektiva torkskåp som passar perfekt in i verksamhetens, eller hemmets, dagliga rutiner och bidrar till en mer hållbar framtid. Ta nästa steg mot en mer klimatsmart vardag med NIMOs torkskåp.