Torkskåpet kan inaktivera virus

Det klassiska torkskåpet  lägger nu till en egenskap som kan komma att gagna bland annat förskolornas verksamhet. Enligt en studie som RISE genomfört, på uppdrag av NIMO, kunde man fastställa att med rätt hantering inaktiveras både det vanligt förekommande noroviruset (vinterkräksjuka) och Sars-CoV-2 (Corona) av värmen i NIMOS torkskåp Easy Dryer 1900. 
- Vi har alltid vetat att hög värme är nödvändigt för att återimpregnera olika material och att värme även kan ta bort viss ohyra från kläder. Avsikten var inte att torkskåpet skulle klara att ta bort virys, men det är ett fint mervärde, säger NIMOS VD Karin Kruse.

 

Det svenska företaget NIMO tillverkar torkskåp, tvättbänkar och utrustning för att ta hand om kläder och textil. Företaget, som är en av Sveriges största leverantörer av torkskåp till landets skolor, gav forkningsinstitutet RISE uppdraget att undersöka om NIMOS mest sålda torkskåp till förskolor hade någon effekt på de virusvarianter sp, är vanligt förekommande i skolmiljöer.
- Torkskåpet är praktiskt, energisnålt och en viktig del för att hålla barn torra under regniga och blöta dagar. Eftersom värmen som utvecklas i torkskåp kan ha hygieniska effekter ville vi vet om, eller i vilken utsträckning, det skulle kunna vara ett värdefullt bidrag till skolmiljön, säger Karin Kruse.

Erik Nygren som är forskningsledare på RISE genomförde tillsammans med Lars Hamberg på RISE studien och skrev rapporten "Dry heat inactivation of pathogens in dryer cabinet assessed by modelling".
- De vanligaste smittsamma mikroorganismerna i barnomsorgsmiljöer angriper luftvägarna och magen. Vi ville undersöka om det går att inaktivera sådana patogener på vanligt använda textilier bland barn i barnomsorgsmiljöer, särskilt eftersom dessa virus också påverkar personal, familjer, nära släktingar och hela samhället, säger Erik Nygren på RISE.

Studien ger entydiga resultat och är en del av NIMOS övergripande strategi att erbjuda marknaden innovativ och hållbar klädvård.
- Vi vill göra fler studier på detta för att ytterligare säkerställa tillförlitligheten. Idén att ha torkskåp på förskolor för att värmebehandla filtar, haklappar, handdukar och andra textilier som kan vara negativa i bemärkelsen smittspridning är mycket intressant, säger NIMOS VD Karin Kruse.