Erik Eklund är ny produktionschef på Nimo: ”Jag är imponerad av den goda andan på Nimo”

Erik Eklund började som produktionschef på NIMO i mars 2022 och känner sig redan så gott som hemma.
– Jag har fått ett gott mottagande och fin kontakt med kollegorna. Jag är imponerad av den goda andan och kunskapen som finns på företaget, säger Erik Eklund, produktionschef på NIMO.

Erik kommer senast från en tjänst som platschef på båttillverkaren Nimbus och har en bred teknisk bakgrund med sig från tidigare tjänster inom konstruktion, marknad och som maskiningenjör. Utveckling av konsumentprodukter är någonting som Erik är bekant med, han har arbetat med bilar på Volvo, vattenkranar på Gustavsberg och kyl och frys på Electrolux.
– Jag gillar att arbeta med konsumentprodukter, det är kul att prata med folk om hur deras hemmiljö fungerar och vad de tycker om torkskåpet och tvättbänken i tvättstugan.
I tjänsten som produktionschef på NIMO är Erik ansvarig för att produkterna tillverkas i rätt antal, med rätt kvalitet och i tid. Han är också ansvarig för att utveckla själva produktionen för att bli ännu mer effektiv, flexibel och modern.
– En stor del av mitt arbete går ut på att skapa förutsättningar för att andra i produktionen ska kunna utvecklas. Jag vill att alla ska våga testa saker för att kunna växa i sina roller och känna stolthet när de utvecklar NIMOS produkter. Det är viktigt att alla är med och känner sig delaktiga, vi jobbar tillsammans mot samma mål och alla bidrar till en god miljö.
Ett mål är att utveckla produktionen till att bli ännu mer förutsägbar och stabil. En viktig del är att öka kunskapen om företagets ledningssystem. Även nya produkter ska smidigt kunna börja produceras i samma fabriksmiljö.
– Jag vill verka för att modernisera produktionen i alla led. Det ska synas och kännas att NIMO bryr sig om medarbetarna som arbetar här, produkterna vi tillverkar och kunderna som använder produkterna, säger Erik.

Erik, vad är det bästa med NIMO?
– Människorna! NIMO är ett lagom stort företag och det trivs jag med. Här finns alla funktioner i företaget på ett och samma ställe. Men allt kan bli bättre, så nu vill jag rusta för framtiden, skapa tydlighet för medarbetarna och bidra till en ännu mer modern och säker arbetsmiljö i fabriken.