Hållbarhet, Miljö

Klädernas livscykel

Kläder i Sverige har idag en genomsnittlig livscykel på 2,3 år. Den påverkas av olika faktorer som materialets kvalitet, hur plagget används och hur det hanteras mellan användning. Om vi tittar på hela livscykelperspektivet för kläder spelar en förlägning av plaggens livslängd en betydande roll för att minska miljöpåverkan.

 

Bara en skjorta

En skjorta som köps i en affär i Sverige generar cirka 40 kilo koldioxid i klimatpåverkan under livscykeln, från tillverkning och behandling till transport, tvätt och torkning. Miljöavtrycket blir lägre i takt med antal gånger skjortan används. Exempel: en skjorta som nyttjas tio gånger har en klimatpåverkan på fyra kilo, för en skjorta som används hundra gånger är klimatpåverkan istället 0,4 kilo.

Värdera kläderna

Frågan är hur vi ska sköta kläderna för att få dem att hålla så länge som möjligt. Tork och tvätt står endast för tre procent av den totala miljöpåverkan under ett genomsnittligt plaggs livscykel, men varje tvätt sliter på plagget och förkortar dess livslängd. Att torktumla sliter mer på plagget än tvättmomentet, torktumlarens mekaniska bearbetning gör att fibrer från plaggen lossnar då kläderna gnids mot varandra. Att hängtorka är det mest skonsamma både för plaggen och för miljön.

Tänk transport

Många av oss tänker att transporterna till och från Asien står för en stor del av miljöpåverkan, men frakterna över hela världen står endast för 4 procent av den totala klimatpåverkan av ett plaggs livscykel. Däremot står våra resor till klädbutiken för hela 22 procent. Genom ökad medvetenhet och enkla steg kan vi som konsumenter bidra till att minska miljöpåverkan kopplad till klädkonsumtion - att värdera och vårda varje plagg och på så sätt förlänga deras livslängd i kombination med att tänka på hur vi tar oss till butiken.

Varje månad räknas 

Genom att förlänga livslängden på ett genomsnittligt klädesplagg med tre månader minskas klimatavtrycket med upp till 10 procent.