Moderna torkskåp är 95 procent mer energisnåla än gamla

Nya torkskåp sparar mycket energi. Torkskåp som är omkring 20 år gamla eller äldre kan dra så mycket som 6 kWh per torkningsomgång, men ett modernt torkskåp från Nimo drar endast 0,32–0,64 kWh per torkning, vilket är ett energisnålt och hållbart sätt att torka tvätt. Dessutom är det bara torkskåpet som kan torka alla material, och såväl ren tvätt som blöta ytterkläder.

Läs om marknadens energisnålaste torkskåp.

Att torka tvätt inomhus är nödvändigt, både i hemmet, på förskolor och i gemensamma tvättstugor. Om fukten från tvätten inte tas om hand kan det leda till kondens och fuktproblem i hus, lägenheter och byggnader, i värsta fall även mögel. Genom att torka tvätten i ett energieffektivt torkskåp blir tvätten torr utan slitage och fukten ventileras ut.

Därför är torkskåpet en vardagshjälte
I ett torkskåp kan all tvätt torkas, även de mest känsliga textilierna. Torkskåpen orsakar inget slitage på kläderna vilket gör att de håller längre. Dessutom blir tvätten inte skrynklig i ett torkskåp, det går bra att låta den hänga kvar även när den har torkat. Tvätt som lämnas i torktumlaren däremot blir skrynklig och kan börja lukta unket.

Torra kläder behöver inte kosta skjortan
Ett modernt torkskåp från Nimo drar mellan 0,32-0,64 kWh per torkomgång*. En modern värmepumpstorktumlare förbrukar cirka 1,5 kWh per torkning, Eco Dryer från Nimo drar 1,3 kWh vid jämförbara förhållanden (normallast). Det finns flera andra fördelar med energisnåla torkskåp jämfört med torktumlaren.

Torkskåpet är barnfamiljens bästa vän
I alla aktiva familjer, särskilt barnfamiljer, blir det mycket tvätt varje vecka. Att få tvätten torr i tid är ofta viktigt, särskilt när det gäller ytterkläder och andra plagg man inte har så många av. I torkskåpet går det lika bra att torka barnens smutsiga overaller som de vuxnas funktions- och regnkläder, så att de är torra till nästa utomhusaktivitet.

Hitta din energisnåla vardagshjälte bland Nimos torkskåp

Måste jag välja mellan torr tvätt och fuktproblem?
Nej, det måste du inte. Eftersom det är viktigt att undvika kondens och fuktproblem i hus och lägenheter behöver både ren tvätt och blöta, smutsiga ytterkläder torkas på ett sätt som tar hand om den fuktiga luften. Det går åt mer energi att värma upp fuktig luft än torr, så att låta torkskåpet ventilera ut fukten från blöta kläder och tvätt påverkar även hemmets totala energikonsumtion positivt. Med ett energisnålt torkskåp blir tvätten torr, inomhusluften bättre och luftfuktigheten hålls på en bra nivå.

Att torka i torkskåp ger flera fördelar:
- Torkskåpen är skonsamma, inget slitage på kläder och textilier
- Torkskåpet tar hand om fukten, ingen risk för kondens
- Ett torkskåp fungerar som en del av förvaringslösningen
- Både rena och smutsiga kläder kan torkas i torkskåp
- Moderna torkskåp är energisnåla

Känsliga textilier trivs i torkskåp
Även de allra känsligaste textilierna går bra att torka i torkskåp. Plagg som handtvättas och dropptorkas kan ta lång tid att torka om de hängs upp på en vanlig torkställning och de utsöndrar då massor av fuktig luft. I torkskåpet fungerar det lika bra att torka handstickade plagg, delikata småplagg med spets och broderier, broderade dukar och andra känsliga textilier.

Läs mer om hållbar klädvård och fördelarna med torkskåp

Energisnål, energisnålare, energisnålast
Nimo erbjuder tre olika typer av moderna torkskåp, för var dags bruk: torkskåp med frånluftsteknologi, torkskåp med frånluft- och sensorteknologi och torkskåp med värmepumpsteknologi. Alla är energisnåla och har olika fördelar.

Torkskåp med frånluftsteknologi
Ett torkskåp med frånluftsteknologi transporterar den fuktiga luft som genereras under torkningen via en slang som ansluts till rummets frånluftsventilation. Moderna frånluftstorkskåp med timerstyrda fläktar är energieffektiva vid rätt användning. Nimos torkskåp av frånluftsmodell, som Easy Dryer, tillverkas i Sverige av återvinningsbara material och är kvalitetstestade för att klara över 30 000 torkcykler. Easy Dryer drar 0,64 kWh per torkomgång**.

Torkskåp med frånluft- och sensorteknologi 
Ett sensorstyrt torkskåp sparar mellan 40-85% energi jämfört med traditionella torkskåp. Ett inbyggt program känner av när tvätten är torr och torkskåpet stängs då av automatiskt. Torkskåpet Sensor Dryer från Nimo är utvecklat för att torka tvätt och blöta ytterkläder energisnålt och effektivt. Det tillverkas i Sverige av återvinningsbara material och är kvalitetsprovat för mer än 30 000 torkcykler under sin livstid. Sensor Dryer kom på andra plats när Bygghemma.se testade torkskåp 2022 och har lägre energiförbrukning än testvinnaren. Sensor Dryers energiförbrukning är 0,64 kWh per torkomgång**. 

Torkskåp med värmepumpsteknologi 
Marknadens energisnålaste torkskåp heter Eco Dryer och drar upp till 65 procent mindre energi jämfört med traditionella torkskåp***. Värmepumpstekniken i Eco Dryer avfuktar textilierna i ett slutet system vilket gör att detta torkskåp inte behöver anslutas till vare sig frånluftsventilation eller avlopp. Eco Dryer 2.0 HP utsågs 2022 till vinnare i klassen Bästa Premium av Test.se Energiförbrukningen är mycket låg, bara 0,32 kWh**. Den energisnåla värmepumpstekniken och de många smarta tillbehören gör Eco Dryer till en hållbar, framtidsvänlig torkskåpsinvestering, för var dags bruk.  

* gäller torkning av 1 kg bomull med 50 procent restfuktighet efter tvätt och varierar mellan olika tekniker och produktmodeller. 

** gäller torkning av 1 kg bomull med 50 procent restfuktighet efter tvätt. 

*** förklaring/definition från Nimo ang innebörden i ”traditionella torkskåp” 

Noteringar, fakta, länkar: 

Eco Dryer vp drar 0,32 kWh/kg bomull 

FT 120 vp drar 0,35 kWh/kg bomull 

Easy Dryer frånluft drar 0,64 kWh/kg bomull 

Sensor Dryer frånluft+sensor - 0,64 kWh/kg bomull 

Värmepumpstorktumlare - 1,69 https://www.electrolux.se/laundry/laundry/dryers/heat-pump-dryer/ew9h869e9/