Produktchef till NIMO

Vi befinner oss på en expansiv och spännande resa och förstärker nu vår organisation med en kompetent Produktchef som har erfarenhet av att framgångsrikt föra en produkt från idé till lansering. I din roll kommer du att ha en central position för att driva bolagets fortsatta tillväxt och framgång.

Om rollen

I rollen som Produktchef hos NIMO innehar du en nyckelfunktion med övergripande kommersiellt ansvar för företagets produkter och dess positionering på marknaden. Ditt arbete baseras på marknadsinsikter, där du genererar idéer och formulerar planer, strategier samt initiativ. Dessa insatser leder i sin tur till uppstartade utvecklingsprojekt som genomförs och lanseras på marknaden. Din roll ger dig betydande möjligheter att påverka förändringar i befintliga produkter och att identifiera nya produktområden för företagets framtida satsningar. Du ansvarar för både nyutveckling och förädling av det befintliga sortimentet. Ditt uppdrag innefattar att vara länken mellan våra kunder och företaget och du arbetar aktivt för att förstå dagens och framtidens behov. Du rapporterar till Affärschef.

 

Dina huvudsakliga ansvarsområden

– Utveckla och ansvara för produktstrategin med fokus på att kontinuerligt förbättra vårt marknadserbjudande i enlighet med företagets övergripande strategier.
– Säkerställa framtagning av analys- och investeringsunderlag som beslutsunderlag för uppstart av utvecklingsprojekt.
– Genomföra konkurrens-, trend- och kundbevakning och inkludera dessa insikter i beslutsunderlag vid initiering av utvecklingsprojekt.
– Ansvara för strategisk prissättning och säkerställa lönsamheten för hela produktportföljen.
– Sammanställa och uppdatera korrekt produktdata i Product Information Management (PIM)-systemet.
– Ta ansvar för intern och extern säljträning samt produktutbildning.
– Se till att relevant produkt- och försäljningsinformation är tillgänglig och att produktlanseringar genomförs med stor framgång!

 

Erfarenhet
Vi tror att du har minst 5 års erfarenhet som Produktchef. Meriterande är erfarenhet från tillverkande företag, särskilt inom områden som vitvaror eller andra sällanköpsvaror. Det är önskvärt att du tidigare har arbetat med insiktsdriven idé-generering och har förmågan att initiera och motivera projekt i enlighet med företagets övergripande planer och strategier. Du har en mycket god kommunikationsförmåga, både på svenska och engelska, och du har erfarenhet av att axla ansvar i såväl nationella som internationella sammanhang.

 

Personliga egenskaper
För att trivas i denna roll krävs en hög drivkraft och affärssinne. Du bör vara utrustad med en stark analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt och god problemlösningskompetens. Att ta initiativ, utveckla affären och öka dess lönsamhet bör vara centrala drivkrafter för dig, och du har förmågan att omvandla idéer till konkreta handlingar. Mod och nyfikenhet präglar din personlighet och du är bekväm med att utmana dig själv, vilket ger värdefulla insikter och lärdomar.

 

Vad vi erbjuder dig
Du får arbeta med etablerade kunder som har ansedda varumärken och är ledande inom sina branscher. Denna roll ger dig betydande möjligheter att påverka företagets utveckling och resultat. Vi innehar en unik position på marknaden och har en offensiv strategi för tillväxt. Hållbarhet är en av våra grundpelare, och här kan du aktivt bidra till att göra framtidens klädvård ännu mer hållbar. Du kommer att engageras i spännande projekt med både svenska och globala kunder. Korta beslutsvägar präglar vår organisation och vi uppmuntrar dig att aktivt delta och påverka vår framtid. Vidare kommer du att bli en del av ett härligt team av kollegor som trivs med att arbeta tillsammans och ett företag som värnar om företagskulturen där prestigelöshet och ödmjukhet är två ledstjärnor.

 

Sök tjänsten via vår rekryteringspartner Jerrie