Vår hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicyn ger oss en samsyn och kommunicerar vår vilja att värna om vår omvärld avseende kvalitets, miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer.

Vår vision är att skapa hållbara lösningar som förlänger livslängden på kläder och textilier. Genom att minimera slitage och premiera färg och form hjälper vi våra kunder till en hållbar vardag.
Hållbarhetspolicyn är framtagen utifrån vår strategi och värdegrund och genomsyrar våra processer.

Calm, Caring and Nordic
Med en inspirerande omtänksam framåtanda skapar vi möjligheter som leder utvecklingen framåt. Vi tar ansvar för en hållbar framtid och vi uppfyller alla lagar och krav som är relaterade till vårt hållbarhetsarbete. Vi värnar om det nordiska arvet och vi skapar goda arbetsförhållanden genom hela vår värdekedja.

IHOP

Innovativa
Vi tar fram nytänkande produkter och tjänster genom rätt kompetens och nätverk. Genom att dela nya idéer, kunskap och inspiration med varandra, utvecklas vi ständigt och skapar en trivsam arbetsplats.
Hållbara

Hållbara leverantörskedjor är viktigt för oss och vi söker alltid nya sätt att utveckla produkter och tjänster för att skydda miljön och förebygga föroreningar. Vare sig det är en produkt eller en tjänst så arbetar vi med en hållbar utveckling med ständiga förbättringar. Det innebär bl.a. att vi jobbar aktivt med att minimera avfall, energibesparing, minimera skador och ohälsa, utnyttja befintliga resurser och jobba på ett effektivt sätt.

Omtänksamma
Vi tar hand om våra kunder och förstår deras behov av att vårda kläder på ett skonsamt sätt. Våra produkter och tjänster prioriterar omsorg om människa, produkt och miljö.
Vi arbetar med att skapa en säker och utvecklande arbetsmiljö med medverkan och samråd där faror elimineras samt risken för skador och ohälsa minimeras.

Pålitliga
Vi fokuserar på kvalitet och vi arbetar ständigt med att hitta möjligheter och förutse risker. Leveranssäkerhet och att producera tillförlitliga produkter är viktigt för oss. Vi skapar handlingsplaner för att hitta grundorsaken till problem och vi jobbar med att ständigt förbättra vårt ledningssystem.