Getryggen aktivitetspark

Friluftsanläggningen Getryggen ligger i en fin barrskogsmiljö i Hova och är en välbesökt och attraktiv plats för att vandra, springa eller grilla medhavd mat och ha trevlig samvaro. En friluftsanläggning som passar alla, för aktiva och härliga naturupplevelser.

I år satsar föreningen stort genom att bygga ut parken med cykelpark, pumptrackbana, motionstrappa, downhillbana och en multiarena. Detta är något som kommer gynna hela bygden och säkerligen locka folk från andra orter. Vi är väldigt glada över att få vara med och stötta denna satsning.